Tìm
NGUYỄN GIÁNG VÂN - CQ49/51.04 (06/09/2015 | 11:46)
Đảng viên trẻ, Danh hiệu sinh viên Giỏi toàn khóa 49 Khoa Ngoại ngữ, Lớp trưởng bốn năm liền ĐH, xinh đẹp, mạnh mẽ, đó là những từ khóa để tìm kiếm một tấm gương sinh viên Khoa Ngoại ngữ. Cùng Giáng Vân chia sẻ về những suy nghĩ của bạn khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nhé!
Xem tiếp
LÊ THU PHƯỢNG TRANG - CQ50/51.01 (30/01/2015 | 17:49)
Á khoa khối D Học viện Tài chính năm 2012, Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2013 - 2014, Giải nhì cuộc thi Idance - Vũ điệu trẻ 2014 cùng với KIF Crew, đây chỉ là một vài trong rất nhiều những thành tích nổi bật mà cô gái đến từ Yên Bái đã đạt được
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-02-04-2017-03-img0 Ảnh-02-04-2017-03-img1 Ảnh-02-04-2017-03-img2 Ảnh-02-04-2017-03-img3 Ảnh-02-04-2017-03-img4 Ảnh-02-04-2017-03-img5 Ảnh-02-04-2017-03-img6 Ảnh-02-04-2017-03-img7 Ảnh-02-04-2017-03-img8 Ảnh-02-04-2017-03-img9 Ảnh-02-04-2017-03-img10 Ảnh-02-04-2017-03-img11 Ảnh-02-04-2017-03-img12 Ảnh-02-04-2017-03-img13 Ảnh-02-04-2017-03-img14 Ảnh-02-04-2017-03-img15 Ảnh-02-04-2017-03-img16 Ảnh-02-04-2017-03-img17 Ảnh-02-04-2017-03-img18 Ảnh-02-04-2017-03-img19