Tiếng Việt | English
Tuyển sinh hệ liên thông ĐH hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 1) năm 2017 (12/01/2017 | 20:29)
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2016 – 2017, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ liên thông đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học khóa 20 (đợt 1) năm 2017 với những nội dung như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh đại học văn bằng 2 VLVH năm 2016 (22/07/2016 | 17:02)
Số: 566 /HVTC-TC Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016
Xem tiếp
Tuyển sinh liên thông đại học VLVH năm 2016 (22/07/2016 | 17:01)
Số: 567 /HVTC-TC Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016
Xem tiếp