Tiếng Việt | English
Tên luận văn/luận án
Tên tác giả
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
STTThông tin đề tài
1 “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ”
Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH HÒA
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Đặng Văn Thanh 2. PGS.TS. Đặng Đức Sơn
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
2 “Sử dụng công cụ tài chính thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.,TS. Phạm Văn Liên (2). PGS.,TS. Nguyễn Ngọc Vũ
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
3 “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện”.
Tác giả: Ngô Như Vinh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS., TS. Thịnh Văn Vinh TS. Mai Vinh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
4 “Hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Thương Huyền 2. TS. Trần Vũ Minh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
5 “Hiệu quả thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam”.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Thương Huyền 2. TS. Trần Vũ Minh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
6 Quản lý tài chính nội bộ các trường đại học công lập ở Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Thanh Vân
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt 2. PGS,TS. Lê Chi Mai
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
7 Giải pháp phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”
Tác giả: Phí Thị Kim Thư
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Nguyễn Thị Minh Tâm 2. PGS,TS. Vũ Thị Bạch Tuyết
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
8 “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Phạm Quang 2. TS. Trần Hải Long
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
9 “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp Xây dựng Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Đình Hoàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS., TS Đoàn Hương Quỳnh; 2.TS. Nguyễn Bình Giang
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
10 “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam”
Tác giả: Đoàn Thị Thu Hà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.,TS Lưu Đức Tuyên; 2. PGS,TS Trần Thị Hồng Mai
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
11 “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BỘ CÔNG AN”
Tác giả: Trần Trung Dũng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: - PGS,TS. Nguyễn Thị Bất; - TS. Chu Văn Tuấn.
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
12 “Hoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào”.
Tác giả: Thongvon LƯƠNGPHIMMA
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Nguyễn Trọng Thản 2. TS. Đỗ Đình Thu
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
13 “Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An”
Tác giả: Ngô Hồng Nhung
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt 2. PGS.TS. Nguyễn Huy Thịnh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
14 “Huy động, sử dụng các nguồn tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình”.
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Điệp
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Đặng Văn Du 2. TS. Nguyễn Quốc Bình
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
15 “Giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn huy động qua kênh phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ”
Tác giả: Lê Thị Vân Anh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Hoàng Thị Tuyết 2. TS. Nguyễn Thành Đô
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
16 "Hoàn thiện phân tích khả năng sinh lợi tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định"
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hằng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nghiêm Thị Thà 2.GS.TS. Nguyễn Văn Công
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
17 “Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam”
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Ngô Thị Thu Hồng 2. TS Đỗ Thị Thục
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
18 “Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội dung số Việt Nam”
Tác giả: Hoàng Thu Hiền
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đinh Thị Mai 2. TS. Mai Vinh
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
19 “Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”
Tác giả: Nguyễn Phi Hùng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS Phạm Tiến Bình 2. PGS.TS Nguyễn Phú Giang
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
20 “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở các trường đại học ngoài công lập của Việt Nam trên địa bàn Hà Nội”
Tác giả: Hoàng Thị Phương Lan
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt 2.TS. Hà Thị Ngọc Hà
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
21 “Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định”
Tác giả: Lê Thị Thanh Mỹ
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Văn Công 2. PGS.TS. Đặng Thái Hùng
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
22 “Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn điện lực Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Lê Quang Bính 2. TS. Trần Đình Cường
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
23 “Giải pháp tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty Sông Đà"
Tác giả: Lý Quang Thái
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS Hoàng Trần Hậu 2. PGS, TS Nguyễn Thị Hoài Lê
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
24 Đề tài luận án: “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện công ở Việt Nam”
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hương
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: (1). PGS.TS Phạm Ngọc Dũng (2). PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
25 “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”
Tác giả: Đỗ Thị Thoa
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS. Giang Thị Xuyến 2. PGS.TS. Ngô Trí Tuệ
Năm: 2017
Xem toàn văn >>
26 “ Giải pháp tài chính tái cấu trúc các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường”
Tác giả: Nguyễn Tuấn Đạt
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS, TS.Phan Duy Minh 2. TS.Nguyễn Đức Độ
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
27 Giải pháp tài chính cho đào tạo nghề chất lượng cao ở Việt Nam
Tác giả: Khương Thị Nhàn
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Đình Thu 2. PGS., TS Dương Đức Lân
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
28 “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Tác giả: Nguyễn Thị Đào
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: Hướng dẫn1: GS. TS NGUYỄN ĐÌNH ĐỖ Hướng dẫn 2: PGS. TS PHẠM THỊ KIM VÂN
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
29 “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp may Việt Nam »
Tác giả: Nguyễn Hải Hà
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS,TS. Đinh Thị Mai 2. TS. Đoàn Ngọc Xuân
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
30 "Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam"
Tác giả: Dương Ngọc Quang
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Trần Văn Tá 2. TS. Chu Văn Tuấn
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
31 “Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang"
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1) PGS, TS. Nguyễn Trọng Thản 2) PGS, TS. Ngô Văn Hiền
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
32 “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam”
Tác giả: Đường Thị Quỳnh Liên
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Mai Ngọc Anh 2. TS. Nguyễn Viết Lợi
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
33 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty sản xuất kinh doanh nước sạch thuộc khu vực Miền Bắc.
Tác giả: Nguyễn Phương Ngọc
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: PGS,TS Đinh Thị Mai PGS,TS Lê Thị Thanh Hải
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
34 “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”
Tác giả: Trần Tuấn Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: GS.TS. Đặng Thị Loan PGS. TS. Phạm Thị Thu Thủy
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
35 Tổ chức hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản
Tác giả: Nguyễn Bích Hương Thảo
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. TS. Trần Văn Dung 2. TS. Hà Thị Ngọc Hà
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
36 “Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng thương mại tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam”
Tác giả: Phí Thị Kiều Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS, TS Đoàn Xuân Tiên 2. PGS, TS Phạm Tiến Hưng
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
37 Hoàn thiện kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần Thị Thùy Trang
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS Lưu Đức Tuyên 2. TS Trần Văn Dung
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
38 “Tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
Tác giả: Võ Thị Vân Khánh
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh TS. Nguyễn Minh Phong
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
39 “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam”
Tác giả: Lê Tuấn Hiệp
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS Bạch Đức Hiển 2. PGS, TS Lê Thị Kim Nhung
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
40 "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phần mềm trong các doanh nghiệp sản xuất phần mềm ở Việt Nam hiện nay".
Tác giả: NguyễnThị Diệu Thu
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: (1).PGS.TS Phạm Văn Đăng; (2). PGS,TS Nguyễn Vũ Việt.
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
41 “Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS: Vũ Công Ty 2. TS Trần Tiến Cường
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
42 “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam”
Tác giả: Nguyễn Hồng Anh
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. GS.TS. Đặng Thị Loan 2. PGS.TS. Lưu Thị Hương
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
43 Đề tài luận án: “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ - thủy tinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
Tác giả: Ngô Thị Thanh Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. TS. Hoàng Xuân Hòa 2. TS. Trần Đức Lộc
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
44 “Quản lý tài chính các trường ĐHCL trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Việt Nam”.
Tác giả: Lương Thị Huyền
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1. PGS,TS Đinh Văn Nhã 2. TS Nguyễn Văn Ngữ
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
45 “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán”.
Tác giả: Đàm Thanh Tú
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS, TS. Nguyễn Quang Hùng 2. TS. Nguyễn Văn Hậu
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
46 “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác chế biến đá ốp lát ở Việt Nam”
Tác giả: Lê Thị Hồng
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.PGS,TS: Đặng Đức Sơn. 2.PGS,TS: Trần Thị Hồng Mai
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
47 Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp niêm yết trong ngành dược phẩm Việt Nam
Tác giả: Dương Thị Thúy Hà
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.PGS.TS.Bùi Văn Vần 2.PGS.TS.Thái Bá Cẩn
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
48 Quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: Trịnh Thị Phan Lan
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Hướng dẫn: 1.GS.TSKH.Trương Mộc Lâm 2.TS.Quách Mạnh Hào
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
49 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản Thanh Hóa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1. PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Hoa 2. TS. Lê Đình Thăng
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
50 Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 8
Tác giả: Nguyễn La Soa
Chuyên ngành: Kế toán
Hướng dẫn: 1.TS. Mai Vinh 2.PGS.TS.Đào Thị Minh Thanh
Năm: 2016
Xem toàn văn >>
123