Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ sáu, 24/02/2017 - 10:29

Bài tập và trắc nghiệm Kinh tế học vĩ mô (XB năm 2016)

 

 

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên Học viện Tài chính, Bộ môn Kinh tế học tổ chức biên soạn lại cuốn “Bài tập và trắc nghiệm Kinh tế học vĩ mô”. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm giảng dạy môn Kinh tế học vĩ mô trong nhiều năm qua và những nội dung của kinh tế học hiện đại, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin và ngôn ngữ trong xu thế hội nhập.

Để giúp cho sinh viên dễ theo dõi trong quá trình học tập, cuốn sách được biên soạn theo từng chương, mỗi chương đều được chia làm hai phần: “phần I. Bài tập thực hành và phần II. Câu hỏi trắc nghiệm”. Trong phần trắc nghiệm được phân thành bốn nội dung nhỏ gồm: câu hỏi trả lời ngắn, câu hỏi đúng/sai, câu hỏi điền khuyết và câu hỏi lựa chọn, hướng tới mục tiêu là giúp cho người học vận dụng tốt nhất các lý thuyết đã học vào các tình huống thực hành cụ thể.

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Văn Dần và TS.Phạm Quỳnh Mai đồng Chủ biên, tham gia biên soạn cho lần xuất bản này gồm có các thầy cô giáo: PGS.TS. Nguyễn Văn Dần (Trưởng Bộ môn Kinh tế học); TS.Phạm Quỳnh Mai (Phó Trưởng bộ môn Kinh tế Nguồn lực Tài chính); Ths. Nguyễn Đình Hoàn; Ths.Nguyễn Thị Tuyết, Ths.Phạm Thanh Thủy; Ths.Nguyễn Tiến Đức. 

MỤC LỤC 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Trang

Lời nói đầu

3

Bảng ký hiệu được dùng trong các công thức của Kinh tế học vĩ mô

5

Chương 1. NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

 

Phần 1. Bài tập thực hành

11

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm

14

A. Câu trả lời ngắn

14

B. Trắc nghiệm đúng/sai

18

C. Trắc nghiệm điền khuyết

19

D. Câu hỏi lựa chọn

21

Chương 2. MỤC TIÊU, CÔNG CỤ VÀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT KINH TẾ VĨ MÔ

 

Phần I. Bài tập thực hành

38

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm

42

A. Câu trả lời ngắn

42

B. Trắc nghiệm đúng/sai

46

C. Trắc nghiệm điền khuyết

47

D. Câu hỏi lựa chọn

48

Chương 3. HẠCH TOÁN TỔNG SẢN PHẨM QUỐC DÂN

 

Phần 1. Bài tập thực hành

63

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm

70

A. Câu trả lời ngắn

70

B. Trắc nghiệm đúng/sai

73

C. Trắc nghiệm điền khuyết

74

D. Câu hỏi lựa chọn

76

Chương 4. MÔ HÌNH TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

 

Phần 1. Bài tập thực hành

93

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm

114

A. Câu trả lời ngắn

114

B. Trắc nghiệm đúng/sai

117

C. Trắc nghiệm điền khuyết

120

D. Câu hỏi lựa chọn

124

Chương 5. TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

Phần 1. Bài tập thực hành

141

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm

158

A. Câu trả lời ngắn

158

B. Trắc nghiệm đúng/sai

163

C. Trắc nghiệm điền khuyết

166

D. Câu hỏi lựa chọn

169

Chương 6. TỔNG CUNG – TỔNG CẦU

 

Phần 1. Bài tập thực hành

185

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm

193

A. Câu trả lời ngắn

193

B. Trắc nghiệm đúng/sai

198

C. Trắc nghiệm điền khuyết

200

D. Câu hỏi lựa chọn

201

CHƯƠNG 7. KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

 

Phần 1. Bài tập thực hành

216

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm

222

A. Câu trả lời ngắn

222

B. Trắc nghiệm đúng/sai

227

C. Trắc nghiệm điền khuyết

228

D. Câu hỏi lựa chọn

230

Chương 8. LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP

 

Phần 1. Bài tập thực hành

245

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm

253

A. Câu trả lời ngắn

253

B. Trắc nghiệm đúng/sai

256

C. Trắc nghiệm điền khuyết

258

D. Câu hỏi lựa chọn

260

Đáp án

275

Số lần đọc: 1917
Trang 1/20
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà