COVY NEWS SỐ 27 - BẢN TIN ĐẶC BIỆT TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11