Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 29/11/2023 - 9:54

TB: v/v Mở lớp môn tự chọn học kỳ II năm học 2023 - 2024
Số: 166/TB-HVTC ngày 28 tháng 11 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 04/05/2023 của Giám đốc Học viện v/v giao Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 1282/TB-HVTC ngày 16/10/2023 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2023 - 2024 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ số liệu thực tế sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa đăng ký môn học tự chọn học kỳ II năm học 2023 - 2024, Ban Quản lý đào tạo thông báo v/v mở lớp môn học tự chọn trong kỳ đối với sinh viên chương trình chuẩn và chương trình Chất lượng cao như sau:

1. Những lớp học môn tự chọn có 40 SV đăng ký học trở lên được bố trí giữ nguyên lớp tín chỉ theo lịch đăng ký học đã thông báo.

2. Những lớp học môn tự chọn có dưới 40 SV, Ban Quản lý đào tạo ghép lớp hoặc hủy kết quả học phần/môn học đã đăng ký của sinh viên và chuyển sang học phần/môn học tự chọn phù hợp khác để để đảm bảo đủ điều kiện mở lớp.

3. Lịch chính thức đối với các học phần/môn học tự chọn học kỳ II năm học 2023-2024 xem chi tiết tại Khoa QLSV liên quan hoặc trên Website: www.aof.edu.vn/daotao [XEM TẠI ĐÂY]

4. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.

- Đối với các lớp sinh viên hệ ĐH chính quy: Sau khi cố vấn học tập duyệt đăng ký trên website, sinh viên chủ động in và kiểm tra thông tin lịch học trên Phiếu đăng ký học phần cá nhân trước ngày 25/12/2023. Phiếu đăng ký học phần cá nhân bản gốc được gửi về Khoa QLSV liên quan từ ngày 02/01-06/01/2024 để lưu giữ đối chiếu khi cần thiết (SV lưu 01 bản photo). Nếu có vướng mắc phát sinh liên quan đến lịch học và hội trường học, sinh viên liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý đào tạo (P.110) để giải quyết kịp thời trước ngày 30/11/2023. Sau thời hạn trên, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học tập cá nhân của mình./.

Số lần đọc: 17647
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà