Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 01/06/2020 - 9:30

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với CQ55, CQ56 và CQ57 Học kỳ I năm học 2020 - 2021
Số: 60/TB-QLĐT ngày 01 tháng 06 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 444/TB-HVTC ngày 27/04/2020 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2020 - 2021 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 58/TB-QLĐT ngày 29/05/2020 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57 học kỳ I năm học 2020 - 2021;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 học kỳ I năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57 như sau:

Khóa

SLSV chưa ĐK Lần 1

Kết quả đăng ký Lần 2

Ghi chú

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ55

150

60

90

 

CQ56

287

150

137

 

CQ57

194

73

121

 

 
Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 01/06/2020.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2020 - 2021, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 3 theo kế hoạch từ ngày 02/06/2020.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 1355
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà