Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 21/06/2022 - 14:42

TB: v/v tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2
Số: 630/TB-HVTC ngày 20 tháng 06 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-HVTC ngày 31/05/2022 về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 đối với các hệ đào tạo;

Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức tập huấn, đăng ký tín chỉ  đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 (loại hình chính quy) học kỳ I năm học 2022 - 2023 như sau:

I- Tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký tín chỉ

1.1. Đối tượng: Hệ Liên thông đại học khóa 24 và ĐH văn bằng 2 khóa 21 (loại hình chính quy, tuyển sinh năm 2021).

1.2. Lịch tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký tín chỉ

Khóa/lớp

SS

Lịch tập huấn đăng ký tín chỉ

Lịch đăng ký thử trên Web

Đợt TS

LC24/11.01 (1,5 năm)

8

Tập huấn

trực tuyến từ 14h00’ - 16h00’

ngày 26/06/2022 (Chủ nhật) qua phần mềm Zoom. ID: 5810580056

Từ 16h30' ngày 26/06/2022 (Chủ nhật)

trên Website: dangkytinchi.hvtc.edu.vn

Năm

2021

LC24/11.02 (2 năm và 2,5 năm)

8

LC24/21.01 (1,5 năm)

38

LC24/21.02 (2 năm và 2,5 năm)

26

LC24/21.03 (1,5 năm)

15

LC24/21.04 (2 năm và 2,5 năm)

25

LC24/21.05 (2 năm)

19

BC21/21.01 (1,5 năm)

11

BC21/21.02 (2,5 năm)

24

 

1.3. Nội dung tập huấn và thực hành đăng ký thử

- Hướng dẫn sinh viên quy trình, thao tác đăng ký tín chỉ trên Website, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đăng ký học tín chỉ trong kỳ.

- Ban QLĐT phối hợp với công ty Hoàng Hà, Trung tâm thông tin để tổ chức hướng dẫn sinh viên hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 (TS năm 2021) thực hành đăng ký thử trên Website theo lịch thông báo.

II- Tổ chức đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2022 - 2023

1. Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ chính thức Học kỳ I năm học 2022 - 2023 [PHỤ LỤC 1] [XEM TẠI ĐÂYvà được thông báo trên website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc www.hvtc.edu.vn.

Học viện Tài chính chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký tín chỉ theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký theo lịch đã thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

2. Đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình (CT2):

- Sinh viên CQ57, CQ58 - Chương trình 2: Thực hiện đúng quy trình đã hướng dẫn đăng ký học và chủ động thực hiện việc đăng ký học theo lịch thông báo.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình nộp tiền học phí theo thông báo của Ban Tài chính kế toán. Trên cơ sở DSSV đăng ký nộp tiền học tại Ban TCKT, Ban QLĐT tổ chức lớp học đồng thời thông báo lịch giảng dạy cho các Bộ môn liên quan và lịch học cho sinh viên.

- Cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc đăng ký học. Tư vấn việc đăng ký học và xác nhận kết quả đăng ký học để sinh viên nộp tiền học đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT (đ/c Sơn – P110) để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình đăng ký học tín chỉ Học kỳ I năm học 2022 - 2023.

3. Sinh viên chủ động và hoàn thành việc đăng ký học ở Lần 1 (Lần 2, Lần 3 chỉ tổ chức cho những sinh viên đăng ký chưa thành công ở lần 1 trước đó). Trường hợp, sinh viên không thực hiện việc đăng ký học sau 3 lần thông báo và không có lý do chính đáng, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định đào tạo tín chỉ.

4. Sinh viên các hệ đào tạo chủ động đăng ký học theo lịch thông báo, xem kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2022 - 2023 trên website trước khi thực hiện đăng ký học chính thức.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học, sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo qua email: nbson@hvtc.edu.vn hoặc số điện thoại: 0912 50 1985 để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi của sinh viên.

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [PHỤ LỤC 2] [XEM TẠI ĐÂY]

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2022 - 2023 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị/cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lần đọc: 13004
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà