Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 02/03/2021 - 10:44

TB: v/v tổ chức thi kết thúc học phần/môn học đối với các khóa/lớp tạm dừng lịch thi học kỳ II năm học 2020 - 2021
Số: 162/TB-HVTC ngày 02 tháng 3 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 80/TB-HVTC ngày 29/01/2021 của Giám đốc Học viện về việc tạm dừng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại, thi lại, học cùng lúc hai chương trình,

Ban Quản lý đào tạo thông báo tổ chức thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù, học cùng lúc 2 chương trình, Liên thông đại học, Đại học văn bằng 2 Học kỳ II năm học 2020 - 2021 do tạm dừng lịch thi ngày 29, 30/01/2021 như sau:

Các lớp đào tạo

Ngày thi

đã thông báo

Ngày thi

điều chỉnh mới

Học lại, học cải thiện điểm, học bù

29/01/2021

07/03/2021

(Chủ nhật)

Học cùng lúc 2 chương trình

29/01/2021

Hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2

30/01/2021

Ghi chú: Các thông tin khác liên quan đến lịch thi (ca thi, hội trường thi…) đã thông báo không thay đổi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4848
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà