Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 05/03/2021 - 13:56

TB: v/v Tổ chức thi lại đối với lưu học sinh Lào (thi lần 3) và sinh viên các hệ đào tạo (trùng lịch thi lại học kỳ I năm học 2020 - 2021)
Số: 22/TB-QLĐT ngày 05 tháng 03 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 175/TB-HVTC ngày 21/12/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về Lịch thi lại học kỳ I năm học 2020- 2021 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 16/TB-QLĐT ngày 23/02/2021 của Trưởng ban Quản lý đào tạo về việc tạm dừng lịch thi lại đối với lưu học sinh Lào (thi lần 3) và sinh viên các hệ đào tạo (trùng lịch thi lại học kỳ I năm học 2020-2021),

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Tổ chức thi lại Học kỳ I năm học 2020-2021 đối với lưu học sinh Lào (thi lần 3) và sinh viên các hệ đào tạo (trùng lịch thi lại học kỳ I năm học 2020-2021) vào ngày 10 - 11/3/2021.

2. Yêu cầu sinh viên đăng ký và nộp lệ phí thi lại vào ngày 08/3/2021 tại Ban Khảo thí và quản lý chất lượng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên quan tăng cường phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí và quản lý chất lượng để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1182
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà