Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 04/12/2020 - 8:59

TB: v/v kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ55 (CT1)
Số: 1393/TB-HVTC ngày 04 tháng 12 năm 2020

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khoá và kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ55 (CT1) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp: (4 tiết)

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội

trường

Ghi

chú

1

Quản lý tài chính công

01

130

26/12/2020

7h30

700

 

2

Thuế

02

130

26/12/2020

13h30

700

 

3

Tài chính bảo hiểm

03

98

26/12/2020

18h00

104

 

4

Hải quan & NV ngoại thương

05

168

26/12/2020

18h00

700

 

5

Tài chính quốc tế

08

124

27/12/2020

7h30

700

 

6

Phân tích tài chính

09

53

27/12/2020

18h00

103

 

7

Tài chính doanh nghiệp

11

504

27/12/2020

13h30

700

 

8

Ngân hàng

15

211

27/12/2020

18h00

700

 

9

Thẩm định giá TS & KDBĐS

16

73

27/12/2020

18h00

104

 

10

Phân tích chính sách TC

18

64

27/12/2020

18h00

204

 

11

Đầu tư tài chính

19

74

27/12/2020

18h00

206

 

12

Kế toán doanh nghiệp

21

335

28/12/2020

7h30

700

21.01-08

342

28/12/2020

13h30

700

21.09-16

13

Kiểm toán

22

389

28/12/2020

18h00

700

 

14

Kế toán công

23

147

29/12/2020

7h30

700

 

15

Quản trị doanh nghiệp

31

107

29/12/2020

13h30

700

 

16

Marketing

32

115

29/12/2020

18h00

700

 

17

Tin học tài chính kế toán

41

113

30/12/2020

7h30

700

 

18

Tiếng Anh TCKT

51

182

30/12/2020

13h30

700

 

19

Kinh tế & QL nguồn lực tài chính

61

69

30/12/2020

18h00

104

 

20

Kinh tế đầu tư tài chính

62

65

30/12/2020

18h00

204

 

21

Kinh tế luật

63

63

30/12/2020

18h00

206

 

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 30/12 đến 15/01/2021.

Các Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thống nhất ngày báo cáo thực tế với Ban QLĐT trước ngày 23/12/2020 để bố trí hội trường.

3. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC qua Khoa QLSV chuyên ngành từ ngày 26/01/2021.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 04/2 - 22/5/2021.  

4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 07/3 & 14/3/2021 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 07/3/2021 (Chủ nhật)                                                                      

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

55.01

A2,A3,A4,A5

 

6

55.15

401,402,403,404,405,406

2

55.02

A6,A7,A8,A9

 

7

55.16

407,408

3

55.05

101,102,103,104,107,108

 

8

55.19

501,502

4

55.08

201,202,203,205A

 

9

55.31

503,504,505,506

5

55.11

204,205B,206,207,208,301,302,303,

 

10

55.32

507,508,509,510

304,305A,305B,306,307,308

 

11

55.09

A10, A11

* Ngày 14/3/2021 (Chủ nhật)

1

55.03

A8,A9,A10,A11

 

6

55.41

403,404,405,406

2

55.18

A2,A3

7

55.51

407,408,501,502,

3

55.21

101,102,103,104,107,108,201,202,

503,504

 

 

203,204,205A,205B,206,207,208,301

 

8

55.61

505,506

4

55.22

302,303,304,305A,305B,306,307,

308,401,402

 

9

55.62

507,508

5

55.23

A4,A5,A6,A7

 

10

55.63

509,510

4.2. Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

SV nộp luận văn TN, đồ án TN (LVTN, ĐATN)

24/5/2021

Tại Văn phòng Bộ môn

chuyên ngành liên quan

2

BM nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL

07/6/2021

 

3

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV liên quan, lấy danh sách kiểm tra tại Ban KT&QLCL).

09/6/2021

Trường hợp cần sử dụng HT, BM liên hệ với Ban QTTB để bố trí phù hợp.

4

SV nộp đơn hoãn xét tốt nghiệp về Ban KT&QLCL

09/6-10/6/2021

 

5

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

15/6/2021

 

6

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

18/6/2021 (Sáng)

 

7

Bế giảng khóa học

Tháng  8 /2021

Lịch chi tiết thông báo sau

Ghi chú: - Các Khoa QLSV chuyên ngành đăng ký lịch bế giảng riêng theo Khoa với Ban QLĐT trước ngày 30/6/2021. Kế hoạch bế giảng của Khoa sẽ được thông báo trước ngày bế giảng cấp Học viện ít nhất 2 tuần.

Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 55-CT1.

6. Tổ chức thực hiện

Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

Lịch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ55 (CT1) xem trên Website: www.hvtc. edu.vn/daotao hoặc www.hvtc. edu.vn và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4605
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà