Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 17/12/2021 - 14:49

TB: v/v Hội trường trực tuyến hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 (CT1)
Số: 159/TB-QLĐT ngày 16 tháng 12 năm 2021

Căn cứ thông báo số 1170/TB-HVTC ngày 02/12/2021 của Giám đốc Học viện về Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 (CT1).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Quản lý đào tạo thông báo hội trường hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (qua hình thức Trực tuyến) như sau:

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SLSV

Thời gian

Hội trường

Ghi chú

      1

Quản lý tài chính công

01

149

23/12/2021

7h30

581-058-0067

 

2

Thuế

02

175

23/12/2021

13h30

581-058-0067

 

3

Tài chính bảo hiểm

03

151

23/12/2021

18h00

581-058-0067

 

4

Hải quan & NV ngoại thương

05

142

23/12/2021

18h00

581-058-0068

 

5

Tài chính quốc tế

08

222

24/12/2021

7h30

581-058-0067

 

6

Phân tích tài chính

09

69

26/12/2021

18h00

581-058-0067

 

7

Tài chính doanh nghiệp

11

430

24/12/2021

13h30

581-158-0500

 

8

Ngân hàng

15

256

24/12/2021

18h00

581-058-0067

 

9

Thẩm định giá TS & KDBĐS

16

69

24/12/2021

18h00

581-058-0068

 

10

Phân tích chính sách TC

18

55

24/12/2021

18h00

581-058-0069

 

11

Đầu tư tài chính

19

113

24/12/2021

18h00

581-058-0070

 

12

Kế toán doanh nghiệp

21

460

26/12/2021

7h30

581-158-0500

21.01-10

404

26/12/2021

13h30

581-158-0500

21.11-20

13

Kiểm toán

22

355

26/12/2021

18h00

581-158-0500

 

14

Kế toán công

23

146

27/12/2021

7h30

581-058-0067

 

15

Quản trị doanh nghiệp

31

115

27/12/2021

13h30

581-058-0067

 

16

Marketing

32

120

27/12/2021

18h00

581-058-0067

 

17

Tin học tài chính kế toán

41

168

28/12/2021

7h30

581-058-0067

 

18

Tiếng Anh TCKT

51

173

28/12/2021

13h30

581-058-0067

 

19

Kinh tế & QLNLTC

61

77

28/12/2021

18h00

581-058-0067

 

20

Kinh tế đầu tư tài chính

62

91

28/12/2021

18h00

581-058-0068

 

21

Kinh tế luật

63

79

28/12/2021

18h00

581-058-0069

 

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 7256
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà