Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 20/01/2022 - 10:14

TB: v/v lịch thi lại bổ sung học kỳ II năm học 2020-2021 đối với hệ Đại học chính quy
Số: 05/TB-QLĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 74/TB-QLĐT ngày 22/07/2021 của Trưởng Ban Quản lý đào tạo về Lịch thi lại các học phần/môn học Hệ ĐHCQ, LTĐH, ĐH Văn bằng 2 Học kỳ II, năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-QLĐT ngày 04/01/2022 của Trưởng Ban Quản lý đào tạo về Lịch thi bổ sung môn học/học phần Giáo dục thể chất HP5 (Bơi lội), Bóng rổ, bóng chuyền Đợt 2, Học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ Đề nghị của Bộ môn Giáo dục thể chất ngày 10/01/2022 về việc Điều chỉnh hình thức thi môn Giáo dục thể chất Học kỳ II, năm học 2020-2021,

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại bổ sung học kỳ II năm học 2020-2021 đối với hệ Đại học chính quy như sau:

1. Hình thức thi và thời gian tổ chức thi lại:

TT

Khóa/ Lớp

Tên học phần

Số tín chỉ

Ngày thi

Giờ thi

Thời gian làm bài thi

Hình thức thi

1

CQ56.

Giáo dục thể chất 3

1

23/01/2022

9h45

45'

Trắc nghiệm trực tuyến

2

CQ56.

Giáo dục thể chất 5
(Bơi lội)

1

23/01/2022

9h45

45'

Trắc nghiệm trực tuyến

3

CQ57.

Bóng chuyền

2

27/02/2022

9h45

45'

Trắc nghiệm trực tuyến

4

CQ57.

Bóng rổ

2

27/02/2022

9h45

45'

Trắc nghiệm trực tuyến

2. Hội trường thi lại:

Hội trường thi lại do Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng phụ trách sắp xếp và công bố, sinh viên chủ động theo dõi trên Website Học viện tại địa chỉ: https://hvtc.edu.vn trước ngày thi.

3. Đối tượng dự thi, thủ tục đăng ký thi lại, hướng dẫn nộp lệ phí thi lại và hình thức nộp bài:

Theo hướng dẫn chi tiết do Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng để phối hợp và giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 9334
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà