Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 19/07/2022 - 15:20

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 2, Học kỳ II năm học 2021 - 2022
Số: 745/TB-HVTC ngày 19 tháng 07 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 847/TB-HVTC ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2021-2022 theo phương thức thi trực tiếp;

Căn cứ Tờ trình số 64/TTr-KT&QLCL ngày 26/04/2022 của Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt về việc áp dụng hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2, Học kỳ II, năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Thông báo số 523/TB-HVTC ngày 24/5/2022  của Giám đốc Học viện Tài chính về lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2, học kỳ II năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Tờ trình số 109/TTr-KT&QLCL ngày 13/7/2022 của Ban Khảo thí & QLCL đã được Giám đốc Học viện Tài chính phê duyệt về việc tổ chức thi bổ sung các Học phần/môn học học kỳ II năm học 2021-2022 dành cho sinh viên các hệ đào tạo; 

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Lịch thi bổ sung các Học phần/môn học học kỳ II năm học 2021 - 2022  (Phụ lục 01) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi bổ sung (Phụ lục 2.1-2.3) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 58 dự thi môn Kinh tế lượng theo danh sách sinh viên lớp tín chỉ đã công bố trước đó.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 6418
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà