Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 19/07/2022 - 11:2

TB: v/v Lịch thi lại học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với các hệ đào tạo
Số: 747/TB-HVTC ngày 19 tháng 07 năm 2022

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 847/TB-HVTC ngày 10/08/2021 của Giám đốc Học viện về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 133/TB-HVTC ngày 18/02/2022 của Giám đốc Học viện về hình thức thi trắc nghiệm máy các học phần/môn học học kỳ II năm 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 134/TB-HVTC ngày 21/02/2022 của Giám đốc Học viện về Lịch thi kết thúc HP/MH đối với các lớp hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình, học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ II, năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 187/TB-HVTC ngày 04/03/2022 của Giám đốc Học viện về Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 1 Học kỳ II năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 284/TB-HVTC ngày 28/03/2022 của Giám đốc Học viện về Lịch thi kết thúc HP/MH đối với các lớp hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình, học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2, Học kỳ II, năm học 2021-2022;

Căn cứ Tờ trình số 64/TTr-KT&QLCL ngày 26/04/2022 của Ban Khảo thí & QLCL về việc áp dụng hình thức thi học kỳ 2 năm học 2021-2022,

Căn cứ Thông báo số 523/TB-HVTC ngày 24/05/2022 của Giám đốc Học viện về Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 2 Học kỳ II năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 671/TB-HVTC ngày 27/06/2022 của Giám đốc Học viện về Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù, học song ngành Học kỳ phụ năm học 2021-2022,

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các hệ đào tạo như sau:

1. Hình thức thi và thời gian tổ chức thi lại:

- Hình thức thi: Thi trực tiếp

- Thời gian tổ chức thi lại: Từ ngày 28/07-23/08/2022

Lịch thi theo Ngày [XEM TẠI ĐÂY]

Lịch thi theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

Lịch thi theo Khóa/Lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Sinh viên Lào (thi lần 3 - các Khóa CQ58 trở về trước và thi lần 2 - đối với Khóa CQ59) và sinh viên các hệ đào tạo trùng lịch thi được tổ chức vào ngày 11/09/2022.

2. Địa điểm thi:

Sinh viên các hệ Đại học Chính quy, Liên thông Đại học và Đại học Văn bằng 2 các khóa thi lại tại Học viện Tài chính, Số 58, Phố Lê Văn Hiến, P.Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hoặc Số 01, Phố Văn Hội, P.Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Hội trường thi lại: Sinh viên chủ động theo dõi hội trường thi do ban Khảo thí & QLCL công bố trên Website Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn trước ngày thi.

4. Thủ tục đăng ký thi lại:

4.1. Đối với sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 57, 58 học chính khóa trong HK 2 năm học 2021 - 2022 (theo lớp tín chỉ): Sinh viên không phải đăng ký thi. 

4.2. Đối với sinh viên các Khóa/ngành, chuyên ngành, các lớp: CQ59 (hoãn thi lần 1 ở kỳ thi chính); học lại, cải thiện, học bù, học ghép lớp chính khóa, còn quyền thi các học phần/môn học ở các học kỳ trước (được gọi chung là thi trái tuyến): Sinh viên phải đăng ký thi.

- Thời gian đăng ký trước ngày thi 03 ngày

- Sinh viên chỉ được đăng ký các môn thi có trong lịch thi của thông báo này và dự thi theo lịch thi chi tiết của Ban Khảo thí & QLCL (trên lịch thi được ghi rõ ký hiệu: TT - trái tuyến).

- Cách thức đăng ký: sinh viên đăng ký trực tiếp tại Ban Khảo thí & QLCL - Nhà Hiệu bộ.

+ Hệ ĐHCQ Khóa 53, 54, 57, 58: Phòng 102

+ Hệ ĐHCQ Khóa 55, 59: Phòng 109

+ Hệ ĐHCQ Khóa 56: Phòng 312

+ Hệ LTĐH chính quy và VB2 chính quy: Phòng 103

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng để phối hợp và giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 35386
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà