Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 27/04/2023 - 10:18

TB: v/v tổ chức thi vét đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định
Số: 47/TB-QLĐT ngày 27 tháng 04 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 306/TB-HVTC ngày 10/5/2011 của Giám đốc học viện Tài chính v/v tổ chức thi vét đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định,

Ban Quản lý đào tạo thông báo cho sinh viên các hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH chính quy, ĐH văn bằng 2 chính quy còn quyền thi học phần/môn học được dự thi vét trước khi xét tốt nghiệp:

1. Thời gian thi: Từ Ngày 22/05 đến 26/05/2023

2. Địa điểm thi: Học viện Tài chính, Số 58 Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên khóa cũ các hệ đào tạo còn thời gian đào tạo tại Học viện Tài chính.

- Sinh viên các khóa: CQ57, LC24, BC21.

4. Tổ chức đăng ký, lập lịch thi và thực hiện việc tổ chức thi vét:

- Thời gian đăng ký dự thi: Ngày 08/05 - 12/05/2023

- Hình thức đăng ký dự thi: Trực tuyến

+ Sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 54, 55, 56; Liên thông đại học chính quy các Khóa LC20, 21, 22, 23 và Đại học Văn bằng 2 chính quy các khóa BC17, 18, 19, 20: đăng ký thi trái tuyến qua hệ thống đăng ký tín chỉ của sinh viên (hướng dẫn đăng ký qua phần mềm tín chỉ -  phụ lục 01). [PHỤ LỤC 01]

+ Sinh viên hệ ĐHCQ các Khóa từ CQ53, Liên thông đại học chính quy các khóa từ LC19 và Đại học Văn bằng 2 chính quy các khóa từ BC16 trở về trước (còn thời gian đào tạo tại Học viện): đăng ký thi qua Email (hướng dẫn đăng ký qua email - phụ lục 02)[PHỤ LỤC 02]

- Lệ phí thi vét: 30.000đ/SV/học phần. Nộp lệ phí thi qua tài khoản Ngân hàng của Học viện Tài chính (hướng dẫn nộp lệ phí thi lại - phụ lục 03). [PHỤ LỤC 03]

- Căn cứ vào số lượng thực tế đăng ký dự thi vét của sinh viên, Ban KT&QLCL lập lịch thi chi tiết từng học phần/môn học (Sinh viên chủ động theo dõi hội trường thi trên Website Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn trước ngày thi), lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thi theo quy định, chủ trì việc in sao đề thi và tổ chức thi đảm bảo đúng quy chế, quy định.

- Căn cứ vào nội dung lịch thi vét của Ban KT&QLCL, các Bộ môn liên quan tổ chức thi, chấm và trả điểm thi trước ngày 06/06/2023 (để sinh viên kịp xét tốt nghiệp vào ngày 27/06/2023).

- Quy trình tổ chức thi vét các học phần được thực hiện như tổ chức thi lần đầu.

* Sinh viên cần giải đáp thắc mắc đề nghị liên hệ theo các số điện thoại như sau:

- Giải đáp về đăng ký thi (Ban Khảo thí & QLCL):

+ Hệ ĐHCQ Khóa 53; 57: Đ/c Quỳnh - SĐT: 0979.435.330

+ Hệ ĐHCQ Khóa 54: Đ/c Loan - SĐT: 0982.555.390

+ Hệ ĐHCQ Khóa 55: Đ/c Thanh - SĐT: 0983.230.579

+ Hệ ĐHCQ Khóa 56: Đ/c Hương - SĐT: 0915.137.068

+ Hệ LTĐH chính quy và VB2 chính quy: Đ/c Liên - SĐT: 0912.657.738

- Giải đáp về thủ tục nộp lệ phí thi lại (Ban Tài chính kế toán):

+ Hệ ĐHCQ Khóa 53; 54; 55; LTĐH; VB2: Đ/c Phương - SĐT: 0987918878

+ Hệ ĐHCQ Khóa 56; 57: Đ/c Mai - SĐT: 0989.862.268

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 15791
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà