Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 12/04/2021 - 10:20

TB: v/v Kế hoạch đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù môn học Giáo dục quốc phòng Học kỳ II năm học 2020 – 2021 (đợt bổ sung) đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Số: 365/TB-HVTC ngày 09 tháng 04 năm 2021

 Căn cứ vào Quy định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/06/2018 v/v ban hành quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Căn cứ vào việc thay đổi cách thức tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng theo quy định hiện hành;

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch đăng ký học lại, học cải thiện điểm (CTĐ), học bù học kỳ II năm học 2020 - 2021 (đợt bổ sung) đối với sinh viên các hệ đại học chính quy như sau:

1. Đối tượng học:

Sinh viên hệ đại học chính quy: CQ55, 56, 57 và CQ54 trở về trước còn quyền học tại Học viện còn nợ môn học Giáo dục quốc phòng (gồm: Giáo dục quốc phòng 1, Giáo dục quốc phòng 2, Giáo dục quốc phòng 3) nhưng chưa đăng ký học đợt 2 học kỳ II năm học 2020 -2021.

2. Lịch tổ chức đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù:

Lần

Thời gian đăng ký học trên Website

Thời gian nộp tiền tại Ban TCKT

Thông báo lịch học, thi và DS lớp chính thức trên Website (*)

1

Từ 13/4 – Sáng15/4/21

Chiều 15/4/21

Chiều 16/4/21

Ghi chú: - Thời gian đăng ký học: Từ 8h00’ - 23h30’

- Quá trình đăng ký trên Website, nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ với Ban QLĐT trong thời gian đăng ký để được giải quyết kịp thời.

- SV nộp tiền tại Ban TCKT (P215): 8h30’-11h00’; 13h30’ - 16h00’.

- (*) Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn.

3. Lịch học và thi kết thúc học phần:

3.1. Lịch học và thi môn học Giáo dục quốc phòng (lịch bổ sung)

TT

Học phần

TC

Lịch học

Lịch thi

Ghi chú

1

Giáo dục quốc phòng 3

3

(63t)

17/4-29/4 (T2-7), 08/5 (T7) và  cả ngày CN:18/4, 25/4, 09/5

Nghỉ 21/4 (Giỗ Tổ)

15/5/21 (1800’)

Tập hợp nhu cầu bổ sung

(mở lớp mới)

2

Giáo dục quốc phòng 1

3

(48t)

04/5-20/5/21 (T2-6 và cả ngày CN: 16/5)

23/5/21 (18h00’)

Tập hợp nhu cầu bổ sung

(đã có lớp học)

3

Giáo dục quốc phòng 3

3

(63t)

04/5-20/5/21 (T2-7 và cả ngày CN: 09/5, 16/5)

23/5/21 (18h00’)

Tập hợp nhu cầu bổ sung

(đã có lớp học)

4

Giáo dục quốc phòng 2

2

(33t)

24/5-01/6/21 (T2-7 và cả ngày CN: 30/5)

03/6/21 (18h00’)

Tập hợp nhu cầu bổ sung

(đã có lớp học)

Ghi chú: Lịch học tối T2-7: 3 tiết/buổi và ngày CN: 10t/2 buổi

3.2. Một số yêu cầu cơ bản đối với sinh viên còn nợ môn học Giáo dục quốc phòng:

- Từ khóa 58 trở đi, Học viện tổ chức học môn học Giáo dục quốc phòng tập trung tại Trung tâm Giáo dục QP&AN – ĐH Quốc gia Hà Nội. Vì thế, nếu sinh viên CQ55, 56, 57 và CQ54 trở về trước còn nợ môn học Giáo dục quốc phòng không học theo lịch đăng ký bổ sung nêu trên (mục 3.1) cần chủ động liên hệ với Ban QLĐT (P110) để được hướng dẫn và bố trí lịch học tập trung tại Trung tâm Giáo dục QP&AN- ĐH Quốc gia Hà Nội trước mỗi đợt học ít nhất 01 tuần [Học cùng CQ58: Chiều 04/05 --31/05/21 (đợt 1);  01/06 --28/06/21 (đợt 2); cùng CQ59: 11/10-06/11/21 (đợt 1); 22/11-18/12/21(đợt 2)]. Đây là đợt học bổ sung cuối cùng môn học GDQP tại địa điểm Học viện Tài chính nên cho phép sinh viên rút học phần/môn học khác đã đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù giai đoạn 04/5/2124/5/21 để thay thế học môn học GDQP (mục 3.1). Thời gian tổ chức rút học phần/môn học khác để thay thế học môn GDQP từ ngày 13/4-Sáng 15/4/2021.

- Sinh viên các khóa hệ đại học chính quy hiện còn nợ học phần: Giáo dục quốc phòng 1, Giáo dục quốc phòng 2, Giáo dục quốc phòng 3 nhưng chưa đăng ký học (chưa nộp tiền học) giai đoạn 04/5/2021 (đối với học phần Giáo dục quốc phòng 1 và Giáo dục quốc phòng 3) và giai đoạn 24/5/2021 (đối với học phần Giáo dục quốc phòng 2) nhưng đã đăng ký học và nộp tiền học các môn học khác cùng các giai đoạn này, sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Ban QLĐT (P110) để được tư vấn đăng ký hoặc điều chỉnh lịch học phù hợp.

- Sinh viên các khóa hệ đại học chính quy hiện còn nợ học phần Giáo dục quốc phòng nhưng chưa đăng ký học lại, học CTĐ, học bù; sinh viên chủ động đăng ký học bổ sung theo các lịch học nêu trên để đảm bảo quyền lợi học tập của bản thân.

4. Trách nhiệm cụ thể của sinh viên và các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 1, 2].

PHỤ LỤC 1 [XEM TẠI ĐÂY]

- PHỤ LỤC 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./. 

Số lần đọc: 7064
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà