Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 16/04/2021 - 5:56

TB: v/v Lịch học, lịch thi môn học Giáo dục quốc phòng 3 (bổ sung) và điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp học lại, học CTĐ, học bù đợt 2 học kỳ II năm học 2020 – 2021
Số: 396/TB-HVTC ngày 16 tháng 04 năm 2021

Căn cứ vào Quy định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/06/2018 v/v ban hành quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Căn cứ vào Thông báo số 318/QĐ-HVTC ngày 31/3/2021 v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2, học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ vào Thông báo số 365/QĐ-HVTC ngày 09/4/2021 v/v kế hoạch đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù môn học Giáo dục quốc phòng học kỳ II  năm học 2020 – 2021 (đợt bổ sung) đối với sinh viên hệ đại học chính quy

Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh lịch học và lịch thi kết thúc học phần/môn học lớp học lại, học cải thiện điểm (CTĐ), học bù đợt 2 học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên các hệ đại học chính quy như sau:

 1. Lịch học và thi các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù môn học Giáo dục quốc phòng (từ khóa 57 trở về trước)

TT

Học phần

TC

Lịch học

Lịch thi

Ghi chú

1

Giáo dục quốc phòng 3

3

(63t)

17/4-29/4 (Từ T2-7), 08/5 (T7) và  cả ngày CN:18/4, 25/4, 09/5

Nghỉ 21/4 (Giỗ Tổ)

HT: ON29

- Học TH: Theo lịch BM

15/5/21

(1800’)

 

 

HT: B7PM, B8PM

Lớp bổ sung mới

 

Ghi chú: - Lịch học tối T2-7: 3 tiết/buổi và ngày CN: 10t/2 buổi

               - Lịch học và thi học phần Giáo dục quốc phòng 1 (3 TC =48 tiết) vào học giai đoạn từ 04/5/21; Giáo dục quốc phòng 3 (3 TC = 63 tiết) vào học giai đoạn từ 04/5/21; Giáo dục quốc phòng 2 (2 TC= 33 tiết) vào học giai đoạn từ 24/5/21 thực hiện theo lịch thông báo ở mục 2 của Thông báo này.

              - Học phần Giáo dục quốc phòng 3 (3 TC = 63 tiết) vào học giai đoạn từ 04/5/21: Học LT tại HT và học TH theo lịch BM thông báo.

              - Sinh viên các khóa 57 trở về trước xem danh sách học môn học Giáo dục quốc phòng ( chi tiết theo 3 học phần) trên Website từ sáng 17/4/2021

2. Điều chỉnh ngày vào học và thi kết thúc học phần lớp học lại, học CTĐ, học bù đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021

Số TC

Số giờ lên lớp

Lịch đã thông báo

Lịch điều chỉnh lại

chính thức

Ghi chú

Thời gian học

Thi

Thời gian học

Thi

 

 

A. Giai đoạn 2 – Đợt 2

Các học phần/môn học tổ chức  học lại, học CTĐ, học bù giai đoạn 2 giai đoạn 3 đã thông báo (Theo Thông báo số 318/TB-HVTC ngày 31/3/2021)

 

1

33

03/05-17/05

Học từ T2-T6 (môn học GDTC)

- Lớp sáng

- Lớp chiều

23/5/21

 

 

8h00’

13h30’

04/05-18/05

Học từ T2-T6

(môn học GDTC)

- Lớp sáng

-Lớp chiều

30/5/21

 

 

8h00’

15h00’

2

33

03/05-17/05

Học tối T2-T6

23/5/21

(18h00’)

04/05-18/05

Học tối T2-T6

30/5/21

(18h00’)

3

48

03/05-20/05

 Học tối T2-T7

23/5/21

(18h00’)

04/5-20/5/21 (T2-6 và cả ngày CN: 16/5)

30/5/21

(18h00’)

63

03/05-20/05

 Học tối T2-T7

23/5/21

(18h00’)

04/5-20/5/21 (T2-7 và cả ngày CN: 09/5, 16/5)

30/5/21

(18h00’)

4

63

03/05-20/05

 Học tối T2-T7 và cả ngày CN: 09/5;16/5

30/5/21

(18h00’)

04/05-20/05

Học tối T2-T7 và cả ngày CN: 09/5;16/5

30/5/21

(18h00’)

 

 

B. Giai đoạn 3 – Đợt 2

2

33

24/5-02/06

Học tối T2-T7

30/6/21

(18h00’)

24/5-01/06

Học tối T2-T7 và cả ngày CN: 30/5

03/6/21

(18h00’)

Ghi chú: - Lịch học tối T2-7: 3 tiết/buổi và ngày CN: 10t/2 buổi

               - Sinh viên CQ58 tham gia học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm vẫn thực hiện việc học lại, học cải thiện điểm, học bù các học phần/môn học khác theo lịch đã thông báo nêu trên, trường hợp không thể tham gia dự thi kết thúc học phần theo lịch đã thông báo trên sinh viên làm đơn xin hoãn thi theo quy định.

               - Các học phần/môn học, số tín chỉ, hội trường học và hội trường thi đã thông báo không thay đổi (thực hiện theo Thông báo số 318/TB-HVTC ngày 31/3/2021).

              -  Sinh viên học lại, học CTĐ, học bù xem lại tên học phần/môn học, danh sách SV học,  lịch học lịch thi kết thúc học phần/môn học đã điều chỉnh mới giai của giai đoạn học (từ 04/5/21 và 24/5/21) trên Website từ sáng 17/4/2021

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với Ban QLĐT (P110) hoặc liên hệ số điện thoại 0912 50 1985 để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 11978
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà