Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 15/09/2016 - 15:55

TB: Vv Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên CQ50 - Học cùng lúc hai chương trình

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên CQ50 - Học cùng lúc hai chương trình như sau:

I. TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC:

1. Thời gian và địa điểm: 08h30’ ngày 20/9/2016 tại HTA1 - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm – Hà Nội

2. Nội dung chương trình:

 

TT

Nội dung

Thời gian

ĐV thực hiện

1

Giới thiệu hình ảnh và bài hát truyền thống về HVTC

08h15 – 08h30’

Văn phòng HV

2

Lễ bế giảng

 

 

2.1

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08h30’- 08h40’

Văn phòng HV

2.2

Báo cáo tổng kết khoá học

08h40’- 08h50’

Ban QLĐT

2.3

Công bố Quyết định tốt nghiệp

2.4

Công bố các Quyết định khen thưởng

08h50’- 08h55’

Ban CTCT&SV

2.5

Điều hành trao giấy khen, phần thưởng

08h55’- 09h05’

Văn phòng HV

Trao giấy khen; phần thưởng cho SV

Ban GĐHV

2.6

SV phát biểu ý kiến, tặng hoa lãnh đạo HV

09h05’- 09h10’

Đại diện sinh viên

CQ50

2.7

Lãnh đạo Học viện phát biểu ý kiến

09h10’- 09h20’

Giám đốc HV

3

Lễ trao bằng tốt nghiệp

 

 

3.1

Điều hành lễ trao bằng tốt nghiệp

09h20’- 10h30’

Văn phòng HV

3.2

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Ban GĐHV

4

Bế mạc

10h30’

Văn phòng HV

Ghi chú: Từ 10h30’ trở đi, chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ, Ban CTCT&SV phối hợp với Đoàn TN tổ chức cho SV tham quan phòng truyền thống.

 

3. Thành phần dự lễ bế giảng và trang phục dự lễ bế giảng

3.1. Thành phần dự bế giảng

- Đại diện Đảng ủy;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Đại diện lãnh đạo: Công đoàn, Đoàn TN; các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB; các Khoa: Kế toán, TCDN.

- Cán bộ tham dự và phục vụ lễ bế giảng: Ban QLĐT (04 người), Ban CTCT&SV (04 người trong đó có 01 cán bộ phụ trách chụp ảnh buổi lễ), Ban TCKT (01 người), VPHV (02 người), Ban KT&QLCL (03 người), Ban QTTB (2 người); Cán bộ VPK QLSV liên quan (mỗi Khoa 1 người, gồm: TCDN, Thuế, NH-BH, TCC, QTKD, HTTTKT, Ngoại ngữ, TCQT). Đoàn TN ( 1 cán bộ và 5 SV tình nguyện).

- Phụ huynh của sinh viên CQ50-Học cùng lúc 2 chương trình.

- Sinh viên CQ50 – Học cùng lúc 2 chương trình đủ điều kiện tốt nghiệp.

3.2. Trang phục dự lễ bế giảng khóa học

- Ban Giám đốc Học viện: Trang phục nghi lễ màu đỏ (do Ban CTCT&SV chuẩn bị)

- Đại biểu là lãnh đạo các đơn vị, cán bộ phục vụ dự bế giảng: Trang phục theo nghi lễ

- Sinh viên: Trang phục nghi lễ cử nhân màu xanh (do Ban CTCT&SV chuẩn bị)

 

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp và sổ cấp bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị diễn văn bế giảng; báo cáo tổng kết khóa học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong toàn Học viện tổ chức tốt lễ bế giảng hệ ĐH CQ50 – Học cùng lúc 2 chương trình.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học.

- Cử cán bộ phục vụ bế giảng khóa học.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chọn, hướng dẫn SV tiêu biểu phát biểu ý kiến (1SV) và tặng hoa đại diện Lãnh đạo HV.

- Duyệt danh sách sinh viên lên nhận khen thưởng

- Chuyển danh sách SV lên nhận khen thưởng cho Ban QLĐT trước ngày 19/9/2016.

- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao về học tập toàn khóa (28 sinh viên).

- Chuẩn bị đầy đủ trang phục cho Ban GĐHV, phân công khu vực chỗ ngồi các khóa/lớp, phối hợp với các Khoa QLSV liên quan duy trì trật tự trong HTA1.

- Chuẩn bị và bàn giao trang phục cho SV lên nhận khen thưởng và bằng tốt nghiệp trong buổi lễ.

- Phối hợp với ban QLĐT để điểm danh, kiểm tra thẻ sinh viên trước khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

- Cử 1 người phối hợp với ban Khảo thí & Quản lý chất lượng để bàn giao hồ sơ cho sinh viên trong buổi lễ.

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Chuẩn bị hồ sơ (trong đó gồm có: Bảng điểm toàn khóa và quyết định công nhận tốt nghiệp) để trao trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

- Cử cán bộ chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp (theo đúng số lượng SV có mặt nhận bằng) để bàn giao sinh viên trong buổi lễ.

- Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự bế giảng khóa học.

- Cung cấp số liệu và các vấn đề liên quan khác (nếu có) của sinh viên CQ50 – Học cùng lúc 2 chương trình để Ban QLĐT chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

4.4. Ban Quản trị thiết bị                     

-  Cử cán bộ trực mở đóng cửa HTA1 từ 06h45’ ngày 20/9/2016 để phục vụ lễ bế giảng khóa học.

- Chủ động làm công tác vệ sinh trong và xung quanh khu vực HTA1 trước ngày bế giảng

-  Chuẩn bị 01 bảng tại tiền sảnh HTA1 để dán các thông báo liên quan theo kế hoạch.

- Cử cán bộ phối hợp với Ban QLĐT để chuẩn bị các khâu công việc liên quan trước, trong và sau khi tổ chức lễ bế giảng.

- Phục vụ ánh sáng, hệ thống quạt mát trong HTA1, chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.

4.5. Ban Tài chính kế toán

  - Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT và đơn vị liên quan khác.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa).

  - Gửi danh sách sinh viên CQ50 chưa nộp học phí về Ban QLĐT trước ngày 17/9/2016 để xem xét việc hoãn cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

4.6. Văn phòng Học viện

- Cử cán bộ chuyên trách đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong buổi lễ bế giảng.

- Phối hợp với Đoàn TN để chuẩn bị hình ảnh, các bài hát truyền thống…. về Học viện  phục vụ buổi lễ bế giảng.

- Chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức điều hành buổi lễ theo kế hoạch thông báo.

- Chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ, nhạc chờ khi BGĐ Học viện trao bằng cho SV.

- Kiểm tra dàn âm thanh, loa đài để phục vụ buổi lễ bế giảng khóa học.

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HT A1:

NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG SINH VIÊN CQ50 – HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG

- Chuẩn bị phục vụ nước uống cho đại biểu, phụ huynh sinh viên trên HTA1, bình nước khoáng và cốc để phục vụ sinh viên ngoài tiền sảnh HTA1.

- Bố trí khu vực để xe hợp lý và đảm bảo an toàn khu vực trông giữ xe cho sinh viên.

- Đảm bảo trật tự  khu vực cổng và sân Học viện trong buổi bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị hoa trang trí, tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, các lẵng nhỏ để bàn đại biểu, 01 lẵng để bục phát biểu, 01 lẵng hoa to kèm băng rôn: “Chúc mừng sinh viên CQ50 – Học cùng lúc 2 chương trình tốt nghiệp ra trường”;

- Chuẩn bị 28 bó hoa nhỏ để trao tặng cho sinh viên lên nhận khen thưởng toàn khóa.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các khâu công việc liên quan đến lễ bế giảng khóa học,…

4.7. Thư viện

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc sinh viên hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả giáo trình, tài liệu tham khảo,... về Ban QLĐT trước ngày 17/9/2016 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp.

4.8. Đoàn TNCSHCM

- Chuẩn bị 1 dàn phông Backdrop để trang trí khu vực sân khấu HTA1

- Cử người chuẩn bị mang hoa, khay đựng, giấy khen, phần thưởng, bằng tốt nghiệp trên sân khấu.

- Cử 5 sinh viên tình nguyện hỗ trợ và phục vụ lễ bế giảng khóa học.

4.9. Các Khoa QLSV liên quan

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt lễ bế giảng khóa học..

- Cử 01 cán bộ quản lý sinh viên phối hợp với Ban CTCT&SV, Đoàn TN để điểm danh, hướng dẫn bố trí khu vực chỗ ngồi cho SV về dự lễ bế giảng.

- Liên hệ và thông báo địa điểm, thời gian cho SV thuộc Khoa quản lý về dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo.

- Thông báo cho sinh viên hoàn thành các nghĩa vụ trước khi nhận bằng tốt nghiệp như: nộp học phí, hoàn trả sách cho Thư viện,…

4.10.  Sinh viên hệ đại học CQ50 – Học cùng lúc 2 chương trình.

- Sinh viên có mặt tại HTA1 đúng 7h00’ ngày 20/9/2016 để điểm danh, nhận trang phục nghi lễ, hướng dẫn khu vực ngồi dự, tổng duyệt chương trình lên nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên không có mặt đúng giờ quy định sẽ không được vinh danh lên nhận bằng trên sân khấu.

- Sinh viên không tham dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo sẽ nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp vào ngày thứ 5 hàng tuần.

- Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cần mang theo Thẻ SV hoặc CMND để kiểm tra trước khi làm thủ tục nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp (SV không mang theo Thẻ SV hoặc CMND không được vinh danh trong buổi lễ)

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ ĐH chính quy khóa 50 – Học cùng lúc 2 chương trình của Học viện. Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng, lễ trao bằng tốt nghiệp tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4437
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà