Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 09/01/2017 - 14:29

TB: V/v Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 2/2013) và khóa 14 (TS đợt 1/2014) tại Học viện Tài chính
Số: 28 /TB-HVTC ngày 09 tháng 01 năm 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2016-2017, Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 2/2013-hệ 3 năm) và khóa 14 (TS đợt 1/2014 – hệ 2,5 năm) tại Học viện Tài chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm: 14h00’ ngày 12/01/2017 tại PH.A – P.Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội

2. Nội dung chương trình

 

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Giới thiệu tư liệu, bài hát truyền thống và hình ảnh về Học viện

13h30’ - 14h00’

VPHV

2

Lễ bế giảng

 

 

2.1

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

14h00’ - 14h05’

VPHV

2.2

Báo cáo tổng kết khoá học

14h05’ - 14h15’

Ban QLĐT

Công bố Quyết định tốt nghiệp

2.3

Công bố Quyết định khen thưởng

14h15’ - 14h20’

Ban CTCT&SV

2.4

Điều hành trao giấy khen, phần thưởng

14h20’ – 14h30’

VPHV

Trao giấy khen, phần thưởng

Ban GĐHV

2.5

Sinh viên phát biểu ý kiến và tặng hoa Lãnh đạo HVTC

14h30’ - 14h35’

Đại diện SV

BC14/21.02

2.6

Lãnh đạo HVTC phát biểu ý kiến

14h35’ - 14h45’

Ban GĐHV

3

Lễ trao bằng tốt nghiệp

 

 

3.1

Điều hành lễ trao bằng tốt nghiệp

14h45’ – 15h00’

VPHV

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Ban GĐHV

4

Bế mạc

15h00’ – 15h05

Văn phòng HV

 

Ghi chú: Từ 15h05’ trở đi, chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ, Ban CTCT&SV tổ chức cho sinh viên tham quan phòng truyền thống.

 

3. Thành phần dự lễ bế giảng khoá học và cán bộ phục vụ

Thành phần dự bế giảng:

+ Chánh văn phòng Đảng ủy; đại diện lãnh đạo: Ban GĐHV, Đoàn TN; các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB và các Khoa: Kế toán, Lý luận chính trị.

+ Cán bộ phục vụ bế giảng: Ban QLĐT (02 người), Ban CTCT&SV (02 người) (trong đó có 01 cán bộ phụ trách chụp ảnh buổi lễ, 01 chuẩn bị hoa trên sân khấu), VPHV (02 người) và Khoa Lý luận chính trị (01 người).

+ Sinh viên tốt nghiệp hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 2/2013) và khóa 14 (TS đợt 1/2014). 

4. Công tác chuẩn bị cho lễ bế giảng của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học và trao bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp và sổ cấp bằng tốt nghiệp.

- Tập hợp số liệu để báo cáo tổng kết khóa học và chuẩn bị diễn văn bế giảng.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong toàn Học viện tổ chức tốt lễ bế giảng cho sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 2/2013) và khóa 14 (TS đợt 1/2014) (gồm cả bằng tốt nghiệp của sinh viên của các khóa cũ các hệ đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định hiện hành).

- Cử cán bộ phục vụ bế giảng khóa học.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chuẩn bị hồ sơ (trong đó gồm có: Bảng điểm; Quyết định tốt nghiệp nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL), quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng để trao trả cho sinh viên.

- Chọn, hướng dẫn sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 tiêu biểu phát biểu ý kiến (01 SV) và tặng hoa Lãnh đạo Học viện;

- Lập danh sách 02 sinh viên có thành tích xuất sắc lên nhận khen thưởng trong buổi lễ bế giảng khóa học và chuyển danh sách sinh viên lên nhận khen thưởng về Ban QLĐT trước ngày 10/01/2017.

- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao về học tập toàn khóa: hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (01 SV); hệ ĐH văn bằng 2 khóa 14 (1 SV).

- Chuẩn bị trang phục cho các sinh viên lên nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ.

- Cử cán bộ chuẩn bị mang hoa, khay đựng và bằng tốt nghiệp để phục vụ việc trao bằng cho sinh viên.

- Cử cán bộ chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp để bàn giao sinh viên trong buổi lễ.

- Phối hợp với đơn vị liên quan để xây dựng quy trình trao hồ sơ cho sinh viên.

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Cung cấp số liệu và các vấn đề liên quan khác (nếu có) để Ban QLĐT chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) để cấp cho sinh viên [chuyển cho Ban CTCT&SV để đưa vào túi hồ sơ sinh viên] trước ngày 10/01/2017.

- Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự lễ bế giảng khóa học.

4.4. Ban Quản trị thiết bị

Phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ lễ bế giảng khóa học.

4.5. Ban Tài chính kế toán

- Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT và đơn vị liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan  đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường. Gửi danh sách sinh viên chưa nộp học phí về ban QLĐT trước ngày 10/01/2017 để xem xét việc hoãn cấp bằng tốt nghiệp.

4.6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị tư liệu, hình ảnh, các bài hát truyền thống… về Học viện để phục vụ trước buổi lễ bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức điều hành buổi lễ theo kế hoạch thông báo.

- Trang trí PH.A, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ, nhạc chờ khi BGĐ Học viện trao bằng cho SV.

- Kiểm tra dàn âm thanh, loa đài…trong Hội trường.

- Chuẩn bị một dàn chữ xốp trong PH.A:

(Logo Học viện Tài chính)

LỄ BẾ GIẢNG

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 KHÓA 13 VÀ KHÓA 14

Hà Nội, ngày  12  tháng 01 năm 2017

 

- Chuẩn bị phục vụ nước uống cho đại biểu trên PH.A

- Bố trí khu vực để xe và đảm bảo an toàn khu vực trông giữ xe cho sinh viên.

- Chuẩn bị hoa trang trí và tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện.

- Chuẩn bị các bó hoa nhỏ để tặng sinh viên xuất sắc lên nhận khen thưởng toàn khóa trong buổi lễ bế giảng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các khâu công việc liên quan đến lễ bế giảng khóa học.

4.7. Thư viện

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan  đôn đốc sinh viên hoàn thành việc hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả giáo trình, tài liệu tham khảo,... về Ban QLĐT trước ngày 10/01/2017 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp.

4.8. Khoa Lý luận chính trị

- Thông báo kế hoạch bế giảng cho sinh viên tốt nghiệp thuộc Khoa quản lý và đôn đốc sinh viên còn nợ học phí, nợ tài liệu (nếu có) hoàn thành nhiệm vụ hoàn trả trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt lễ bế giảng khóa học..

- Cử 01 cán bộ quản lý sinh viên phối hợp với Ban CTCT&SV để điểm danh, hướng dẫn bố trí khu vực chỗ ngồi cho sinh viên về dự lễ bế giảng.

- Liên hệ và thông báo địa điểm, thời gian cho sinh viên thuộc Khoa quản lý về dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo.

4.9.  Sinh viên hệ đại học văn bằng 2 khóa 13 và khóa 14

- Sinh viên có mặt tại PH.A trước 13h30’ ngày 12/01/2017 để điểm danh, nhận trang phục nghi lễ lên nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên không có mặt đúng giờ quy định sẽ nhận bằng tốt nghiệp sau lễ bế giảng.

- Sinh viên không tham dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo sẽ nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp vào ngày thứ 5 hàng tuần.

- Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp cần mang theo thẻ sinh viên để kiểm tra trước khi làm thủ tục nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp.

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 2/2013) và khóa 14 (TS đợt 1/2014) của Học viện Tài chính.  Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 4992
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà