Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 09/05/2014 - 16:22

THÔNG BÁO số 357/TB-HVTC ngày 05/05/2014 về việc Tổ chức đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2014-2015 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2
Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-HVTC ngày 25/4/2014 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Giám đốc Học viện thông báo việc tổ chức triển khai đăng ký học theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên hệ ĐH chính quy, Liên thông đại học khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 học kỳ I năm học 2014-2015 như sau:

 

I- Lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2014-2015:

 

 

Khóa

 

Lịch đăng ký học

 

Tập huấn ĐK tín chỉ

 

 

 

 

 

Lần 1

 

Lần 2

 

Lần 3

Đăng ký bổ sung: Áp dụng đối với SV rút bớt số tín chỉ đã đăng ký

 

 

 

CQ49

Từ 19/5-20/5/14

26/5/14

28/5/14

19/7&20/7/14

 

 

 

 

CQ50

Từ 21/5-22/5/14

 

CQ51

Từ 23/5-24/5/14

LC16 (TS đợt 1/2013)

 

29/5/14

(Lịch dự phòng: 31/5)

 

02/6/14

 

04/6/14

 

17/7/14

 

Ngày 27/5/2014

tại HT:700

(Thời gian: từ 9h30’-10h30’)

 

 

BC13&BT13 (TS đợt 1/2013)

LC16 LT16 (TS đợt 2/2013)

 

30/5/14

(Lịch dự phòng: 01/6)

 

03/6/14

 

05/6/14

 

18/7/14

BC13 (TS đợt 2/2013)

- Địa chỉ đăng ký học chính thức trên Website: http://tinchi.hvtc.edu.vn hoặc http://tinchi.aof.edu.vn

- Danh sách sinh viên rút bớt số tín chỉ đã đăng ký được thông báo trên Website: http://aof.edu.vn/daotao  trước ngày đăng ký ít nhất 1 ngày

 

 

 

- Sinh viên CQ49, CQ50, CQ51; LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 đăng ký chưa thành công lần 1 xem danh sách sinh viên đăng ký bổ sung lần 2 và lần 3 trên Web của Học viện hoặc tại Khoa QLSV liên quan.

- Các thông tin liên quan đến việc đăng ký: Hướng dẫn đăng ký học, kết quả đăng ký, danh sách sinh viên đăng ký bổ sung và các thông tin khác,… SV xem trực tiếp tại Khoa QLSV liên quan hoặc trên Website: http://aof.edu.vn/daotao.

II- Nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan

1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo theo HTTC.

- Triển khai tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2014-2015 cho SV các khóa CQ49, CQ50, CQ51; LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13. Thông báo kết quả đăng ký kịp thời cho SV qua Khoa QLSV liên quan và trên Website: http://aof.edu.vn/daotao

- Đảm bảo tiến độ lập lịch, bàn giao lịch giảng, danh sách lớp tín chỉ và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ trên Website.

2. Trung tâm thông tin

- Phối hợp với Ban QLĐT và đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các sự cố máy tính, hệ thống mạng trong quá trình tổ chức đăng ký tín chỉ cho SV.

- Phối hợp với công ty Phần mềm để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Kiểm tra tổng thể hệ thống mạng máy tính để đáp ứng việc đăng ký tín chỉ của sinh viên (kể cả trên mạng diện rộng và mạng nội bộ).

     3. Các Khoa QLSV và cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm)

- Khoa QLSV:

+ Thông báo lịch cụ thể cho SV thuộc Khoa quản lý và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai tốt việc đăng ký học theo HTTC cho sinh viên.

+ Thu bản chính Phiếu đăng ký học phần của SV theo lớp sinh viên (đã có xác nhận của cố vấn học tập) từ ngày 04/8-08/8/2014 và chuyển về Ban QLĐT (P304 - đ/c Việt) từ ngày 11/8-15/8/2014.

+ VPK đôn đốc SV thuộc Khoa đăng ký học đúng thời hạn và chủ động cập nhật các thông tin trên Website trước, trong và sau khi kết thúc thời gian đăng ký.

+ Phối hợp với Ban QLĐT thông báo kịp thời các thông tin liên quan đến việc đăng ký học cho SV biết và thực hiện.

- Cố vấn học tập kiểm tra và xác nhận thông tin trên Phiếu đăng ký học phần của sinh viên do mình phụ trách.

4. Sinh viên CQ49, CQ50, CQ51; LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13

- Có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa hệ đại học chính quy, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo theo HTTC hiện hành của Học viện Tài chính.

- Xem kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2014-2015 trên Website: http://aof.edu.vn/daotao từ ngày 14/5/2014 (Thứ 4) để đăng ký đúng học phần/môn học bố trí học trong kỳ. Sinh viên đăng ký lịch học các học phần phải cùng 01 hội trường (kể cả cùng ký hiệu của hội trường: Chạy-X, Thông báo sau-TBS); đăng ký đúng lộ trình lịch học (TKB) của cả 2 giai đoạn học và cùng buổi (sáng hoặc chiều); đăng ký đúng thời gian theo lịch đã thông báo. Nếu sinh viên đăng ký lịch học trong kỳ không đúng quy trình đã thông báo của Ban QLĐT thì kết quả đăng ký sẽ bị hủy bỏ và sinh viên phải tự đăng ký lại theo hướng dẫn (Danh sách sinh viên đăng ký bổ sung được thông báo trên Website: http://tinchi.hvtc.edu.vn hoặc http://tinchi.aof.edu.vn).

(Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Hết thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình).

- Sinh viên CQ49, CQ50, CQ51; LTĐH khóa 16 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 các chuyên ngành đào tạo chủ động in Phiếu đăng ký học phần của cá nhân, kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu đăng ký học. Thời gian in Phiếu đăng ký học phần cá nhân chính thức sau ngày 10/6/2014 để đảm bảo dữ liệu in ấn chính xác và đủ thông tin. Thời gian nộp bản chính Phiếu đăng ký học phần cá nhân về Khoa QLSV từ ngày 04/8-08/8/2014 (SV lưu giữ bản phôtô để đối chiếu, kiểm tra khi cần thiết).

Trước khi in và nộp Phiếu đăng ký học phần cá nhân, SV phải kiểm tra lại hội trường học; lịch học các học phần/môn học trong kỳ (đặc biệt là lịch học môn tự chọn đã bố trí); nếu thấy trùng lịch học hoặc hội trường học, sinh viên chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P304) để giải quyết kịp thời trước ngày 06/6/2014. Thời gian xử lý điều chỉnh việc trùng lịch học, hội trường học (nếu có) đối với sinh viên các khóa từ ngày 28/5 đến 06/6/2014 (trừ ngày thứ 7 và CN). Sau thời hạn trên, sinh viên phải chịu trách nhiệm về lịch học chính khóa đã đăng ký học trong kỳ.

- Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ, sinh viên phản hồi vào địa chỉ: banqldt trên cổng đăng ký tín chỉ hoặc email:  dangkytinchihvtc@gmail.com để được hướng dẫn và giải đáp.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

 


Số lần đọc: 20250
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà