Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ hai, 26/12/2016 - 16:12

Thông báo v/v kế hoạch Tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2017 các khóa hệ đào tạo
Số: 1284/TB-HVTC ngày 21 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ TỐT NGHIỆP CÁC HỆ ĐÀO TẠO

CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2017

TT

Nội dung

Thời gian

ĐV chuẩn bị

Ghi chú

A

Tuyển sinh

 

 

 

1

 Hệ sau đại học (2017)

Đợt 1: Thi tuyển CH: 25&26/3/2017;     

                NCS đợt 1: 18&19/3/2017

            Khai giảng: Tháng 5/2017

Khoa SĐH

 

 

 

Đợt 2:  Thi tuyển CH: 23&24/9/2017

                 NCS đợt 2: 16&17/9/2017

            Khai giảng: Tháng 11/2017

2

Hệ ĐH chính quy khoá 55

Đợt 1&2: Xét tuyển: Tháng 8/2017

Ban QLĐT

Theo lịch Bộ GD&ĐT

 

 

Khai giảng: Tháng 9/2017

3

*Hệ ĐH bằng 2 khoá 17 (CQ)

Đợt 1: Thi tuyển: 06&07/5/2017

Ban QLĐT

 

 

*Hệ LTĐH khoá 20 (CQ)

Nhập học&Khai giảng: T7/2017

 

 

 

 

Đợt 2: Thi tuyển: 04&05/11/2017

 

 

 

 

Nhập học&Khai giảng: T12/2017

 

 

4

*Hệ vừa làm vừa học khoá 48

Đợt 1: Thi tuyển 15&16/4/2017

Khoa Tại chức

 

 

*Hệ LTĐH khoá 20 (VLVH)

Khai giảng: Tháng 6/2017

 

 

 

*Hệ ĐH bằng 2 khoá 17 (VLVH)

Đợt 2: Thi tuyển 21&22/10/2017

 

 

 

 

Khai giảng: Tháng 12/2017

 

 

B

Tốt nghiệp

 

 

 

1

 Hệ sau ĐH khoá 24 (2015)

- Bảo vệ LV: Đợt 1-Tháng 5&6/2017

Khoa SĐH

 

 

 

     Bế giảng: Tháng 9/2017

 

 

 

 

- Bảo vệ LV: Đợt 2-Tháng 9&10/2017

 

 

 

 

     Bế giảng: Tháng 12/2017

 

 

2

*Hệ ĐH chính quy khoá 51 (CT1)

- Nhận LV&ĐATN:

Tháng 5&6/2017 (CT1&CT2)                                       

Các BM c.ngành

 

 

*Hệ ĐH chính quy khóa 51 (CT2)

- Họp HĐ xét TN: Tháng 6&8/2017

Ban KT&QLCL

 

 

(gồm CQ50 học cùng)

- Bế giảng: Tháng 8/2017 (CT1)

        Tháng 9/2017 (CT2)

Ban QLĐT&các đơn vị liên quan

 

3

*Hệ LTĐH khóa 18 (TS đợt 1/2015)

  Hệ LTĐH khóa 18 (TS đợt 2/2015)

*Hệ LTĐH khóa 18 (TS đợt 3/2015-CQ)

   Hệ LTĐH khóa 18 (TS đợt 2/2015-VLVH)

- Bế giảng: Tháng 02/2017

 

- Bế giảng: Tháng 08/2017

 

Ban QLĐT, Khoa TC và ĐVLKĐT liên quan

 

 

*Hệ ĐHVB2 khóa 13 (TS đợt 2/2013-Hệ 3 năm)

  Hệ ĐHVB2 khóa 14 (TS đợt 1/2014-Hệ 2,5 năm)

*Hệ ĐHVB2 khóa 15 (TS đợt 1/2015-Hệ 1,5 năm-CQ);

   Hệ ĐHVB2 khóa 15 (TS đợt 2/2015-Hệ 1,5 năm-VLVH)

- Bế giảng:  Tháng 01/2017

 

 

 

- Bế giảng:  Tháng 02/2017

 

  Bế giảng: Tháng 08/2017

Ban QLĐT, Khoa TC và ĐVLKĐT liên quan

 

4

Hệ VLVH K.43 (TS đợt 1/2012)

- Bế giảng: Tháng 01/2017

Khoa Tại chức

 

 

Hệ VLVH K.43 (TS đợt 2/2012)

- Thi TN: 10&11/6/2017

 

 

 

 

- Bế giảng: Tháng 8/2017

 

 

Số lần đọc: 1938
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà