Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 28/07/2021 - 15:57

TB: v/v hình thức giảng dạy, học tập trực tuyến đối với các hệ đào tạo
Số: 808/TB-HVTC ngày 28 tháng 07 năm 2021

Căn cứ tình hình dịch Covid-19 hiện nay, Học viện Tài chính thông báo:

1. Thực hiện hình thức giảng dạy và học tập tập trực tuyến tại Học viện đối với các hệ đào tạo đại học từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 14/8/2021.

2. Đối với các môn học/học phần đã được bố trí giảng dạy tại phòng học trực tuyến (theo lịch giảng đã công bố) bộ môn tổ chức giảng dạy theo hội trường trực tuyến theo lịch giảng đã công bố (ON1-ON45).

3. Đối với các môn học/học phần đã được bố trí giảng dạy tại hội trường trực tiếp (theo lịch giảng đã công bố) bộ môn tổ chức giảng dạy môn học/học phần theo hình thức trực tuyến, bộ môn và sinh viên chủ động đối chiếu và tra cứu hội trường giảng dạy trực tiếp (theo lịch giảng đã công bố) tương ứng với với hội trường trực tuyến mới (ON46-ON121).

4. Ban QLĐT chịu trách nhiệm cung cấp tài khoản Zoom cho bộ môn; văn phòng khoa QLSV cung cấp ID lớp học cho sinh viên.

5. Trung tâm thông tin hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập trực tuyến của sinh viên.

6. Ban Quản trị thiết bị bố trí hội trường dạy học cho giảng viên có nhu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với:

- Ban Quản lý đào tạo: 0989.063.636 (về quản lý hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến);

- Trung tâm thông tin: 0987.611.687; 0832.421.111 (hỗ trợ kỹ thuật);

- Ban Quản trị thiết bị: 0986.822.568 (về hội trường dạy học)./.

Số lần đọc: 15703
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà