Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 01/09/2021 - 19:17

TB: v/v Tổ chức triển khai phân công giảng dạy trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù HP/MH
Số: 925/TB-HVTC ngày 01 tháng 09 năm 2021

Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đào tạo, Học viện Tài chính thông báo:

1. Tổ chức triển khai phân công giảng dạy trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ đối với lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù HP/MH từ đợt 2 học kỳ I năm học 2021-2022 trở đi.

2. Lịch phân công giảng dạy của các Bộ môn liên quan đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù HP/MH đợt 2 học kỳ I năm học 2021 - 2022  từ ngày 03/9 - 05/9/2021. Sau thời hạn trên, hệ thống phần mềm sẽ tự động đóng cổng để phục vụ các khâu hoạt động đào tạo khác.

3. Nhiệm vụ của Bộ môn:

- Các Bộ môn liên quan căn cứ vào kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại, học cải thiện điểm, học bù HP/MH đợt 2 học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY] thực hiện việc đăng nhập vào Cổng thông tin đào tạo tín chỉ theo hướng dẫn chung (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY] để phân công giảng dạy HP/MH của Bộ môn.

- Chủ động in lịch giảng lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù của Bộ môn (theo Bộ môn hoặc theo từng giảng viên) và DSSV các lớp liên quan để điểm danh trong thời gian giảng dạy vào ngày 12&13/10/2021. Riêng danh sách sinh viên chính thức để vào điểm kiểm tra, thi của mỗi học phần (có dấu của Ban QLĐT) sẽ được Ban QLĐT cung cấp cho Quý Bộ môn trong tuần đầu tiên của đợt học.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Bộ môn liên quan chủ động phối hợp với Ban Quản lý đào tạo (Đ/c Sơn - 0912.501.985) để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1848
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà