Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 11/10/2021 - 18:25

TB: v/v điều chỉnh hội trường học Giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2021 - 2022
Số: 126/TB-QLĐT ngày 11 tháng 10 năm 2021

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh Hệ Đại học Chính quy 59, Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chuyển các hội trường học liên quan đã bố trí ở Học kỳ I giai đoạn 2 năm học 2021 - 2022 Từ ngày 14/10/21 - 01/12/21 (Riêng đối với CQ58.11.04LT từ ngày 25/10 - 11/12/21) như sau:

TT

HT đã bố trí

Buổi

Thứ/Tiết học

HT bố trí mới

Khóa/Lớp

Học phần/Môn học

1

206-ĐT

Sáng

Thứ 2 (3-5)

A3-ĐT

57.18.1LT

Thị trường tài chính

Thứ 3 (3-5)

508-ĐT

57.21.8LT

Kế toán tài chính

Thứ 4 (1-2)

408-ĐT

57.22.2LT

Kiểm toán căn bản

Thứ 7 (1-2)

B1-ĐT

57.11.3LT

Tài chính quốc tế

2

306-ĐT

Sáng

Thứ 6 (1-2)

504-ĐT

57.11.3LT

Pháp luật kinh tế

Thứ 6 (3-4)

502-ĐT

57.21.8LT

Pháp luật kinh tế

3

406-ĐT

Sáng

Thứ 2 (3-5)

B1-ĐT

57.19.1LT

Tin học ứng dụng

Thứ 4 (1-2)

507-ĐT

56.23.1LT

Kế toán quản trị công

4

408-ĐT

Sáng

Thứ 5 (1-2)

403-ĐT

56.08.3LT

Quản trị thanh toán quốc tế

Thứ 6 (1-2)

A5-ĐT

56.21.2LT

Kiểm toán báo cáo tài chính

Thứ 7 (3-5)

B1-ĐT

56.21.1LT

Kế toán quản trị 2

5

506-ĐT

Sáng

Thứ 2 (1-2)

502-ĐT

56.02.3LT

Quản lý thuế

6

306-ĐT

Chiều

Thứ 2 (7-8)

A5-ĐT

57.21.11LT

Đại cương về kế toán tập đoàn

7

404-ĐT

Chiều

Thứ 2 (9-10)

507-ĐT

57.21.7LT

Kinh tế vĩ mô

Thứ 3 (9-10)

A9-ĐT

58.21.3LT

Nguyên lý kế toán

Thứ 4 (6-8)

A4-ĐT

58.11.4LT

Nguyên lý kế toán

Ghi chú: Số điện thoại liên hệ để giải đáp vướng mắc (nếu có): 0986.82.25.68 (về hội trường học), 0983.51.07.99 (về điều chuyển lịch học mới)

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị cử cán bộ trực theo dõi để hướng dẫn các khóa/lớp sinh viên chuyển sang học tại các hội trường điều chuyển mới; chủ động mở cửa hội trường học theo lịch điều chuyển hội trường đã thông báo.

- Các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; chủ động thông báo lịch điều chuyển hội trường học cho cố vấn học tập các lớp liên quan biết thông tin và trả lời sinh viên khi cần thiết.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 22158
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà