Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 04/11/2021 - 15:5

TB: v/v Tổ chức triển khai phân công giảng dạy trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ đối với các lớp tín chỉ học chính khóa học kỳ II năm học 2021 - 2022
Số: 1170/TB-HVTC ngày 03 tháng 11 năm 2021

Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đào tạo, Học viện Tài chính thông báo:

1. Tổ chức triển khai phân công giảng dạy trên Cổng thông tin đào tạo tín chỉ đối với các lớp tín chỉ học chính khóa từ học kỳ II năm học 2021 - 2022 trở đi.

2. Lịch phân công giảng dạy của các Bộ môn liên quan đối với các lớp tín chỉ học chính khóa từ học kỳ II năm học 2021 - 2022 từ ngày 05/11 - 12/11/2021. Sau thời hạn trên, hệ thống phần mềm sẽ tự động đóng cổng để phục vụ các khâu hoạt động đào tạo khác.

3. Nhiệm vụ của Bộ môn:

- Các Bộ môn liên quan căn cứ vào kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu đã lưu hành của học kỳ II năm học 2021 - 2022, thực hiện việc đăng nhập vào Cổng thông tin đào tạo tín chỉ để phân công giảng dạy HP/MH bố trí trong học kỳ của Bộ môn.

- Chủ động in hoặc tải lịch giảng các lớp tín chỉ học phần/môn học của Bộ môn (theo Bộ môn hoặc theo từng giảng viên) và DSSV các lớp tín chỉ liên quan để điểm danh trong thời gian giảng dạy. Riêng danh sách sinh viên chính thức để vào điểm kiểm tra, thi của mỗi học phần (có dấu của Ban QLĐT) sẽ được Ban QLĐT cung cấp cho Quý Bộ môn trước thời gian tổ chức thi kết thúc học phần.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Bộ môn liên quan chủ động phối hợp với Ban Quản lý đào tạo (Đ/c Sơn - 0912.501.985) để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1608
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà