Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 11/11/2021 - 10:34

TB: v/v thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19
Số: 1190/TB-HVTC ngày 10 tháng 11 năm 2021

Thực hiện Công văn số 5126/BGDĐT-GDĐH ngày 08/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Học viện yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia trả lời khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 theo các đường link sau:

1. Link khảo sát áp dụng chung các đối tượng:

https://educ.sphinxonline.net/v4/s/w4h4bv

2. Link khảo sát dành cho đối tượng cán bộ quản lý:

Tiếng Việt: https://www.surveymonkey.com/r/vnaadmin

Tiếng Anh: https://www.surveymonkey.com/r/univadmineng

3. Link khảo sát dành cho đối tượng giảng viên:

Tiếng Việt: https://www.surveymonkey.com/r/vnafaculty

Tiếng Anh: https://www.surveymonkey.com/r/facultyenglish

4. Link khảo sát dành cho đối tượng sinh viên:

Tiếng Việt: https://www.surveymonkey.com/r/vnastudents

Tiếng Anh: https://www.surveymonkey.com/r/studentsenglish

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai chương trình khảo sát trên đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong đơn vị trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.

Số lần đọc: 40823
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà