Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 27/10/2023 - 10:59

QĐ: v/v miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 61 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Số: 1632/QĐ-HVTC ngày 26 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính  phủ về việc Thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1296/QĐ-BTC ngày 04 /6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 và bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT  ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 Căn cứ vào Kết luận của Hội đồng xét miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh  đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 61;

 Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo tại Tờ trình số 147/TTr-QLĐT ngày 20/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 1.568 sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 61 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, trong đó có 779 sinh viên thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao và 789 sinh viên thuộc Chương trình chuẩn đủ điều kiện miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh, trừ điều kiên dự thi kết thúc học phần (có danh sách kèm theo).

- Danh sách sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 61 - Chương trình chuẩn được miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 61 - Chương trình chất lượng cao được miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh [XEM TẠI ĐÂY]

Để được miễn thi và quy đổi điểm, những sinh viên trên phải tham gia học tập đầy đủ, đảm bảo đủ điều kiện dự thi các học phần Tiếng Anh được miễn thi và quy đổi điểm. Trường hợp sinh viên có nhu cầu tham dự thi kết thúc học phần phải đăng ký với Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng. Điểm thi kết thúc học phần được dùng để tính điểm đánh giá học phần đăng ký thi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng; Trưởng các ban: Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Thanh tra giáo dục, Tài chính kế toán; Ban Điều hành chương trình chất lượng cao; Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 61 có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 7986
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà