Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 08/12/2023 - 9:19

TB: v/v hội trường báo cáo thực tế CQ58 (CT1) – Hệ đại học chính quy
Số: 172/TB-QLĐT ngày 08 tháng 12 năm 2023

Căn cứ vào Thông báo số 2128/TB-HVTC ngày 30/11/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với CQ58 (CT1);

Căn cứ vào đề nghị của các Bộ môn về việc sử dụng hội trường báo cáo thực tế đối với CQ58 (CT1). Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch hội trường báo cáo thực tế đối với các chuyên ngành CQ58 (CT1) - hệ Đại học chính quy như sau:

TT

 

Chuyên ngành

 

Mã CN

SL SV

Ngày tháng

Thời gian

HT

1.

Quản lý tài chính công

01

80

11/01/2024

CN

D201

12/01/2024

2.

Thuế

02

163

13/01/2024

CN

HT700

14/01/2024

CN

3.

Tài chính bảo hiểm

03

61

05/01/2024

CN

D401

06/01/2024

CN

D401

07/01/2024

CN

D401

10/01/2024

CN

D401

4.

Hải quan và NVNT

05

138

06/01/2024

CN

D201

5.

Tài chính quốc tế

08

216

05/01/2024

T

HT700

11/01/2024

CN

12/01/2024

CN

6.

Phân tích tài chính

09

155

05/01/2024

CN

D201

06/01/2024

CN

D301

07/01/2024

CN

HT700

7.

Tài chính doanh nghiệp

11

428

06/01/2024

CN

HT700

8.

Ngân hàng

15

282

03/01/2024

CN

HT700

04/01/2024

9.

Thẩm định giá TS&KD BĐS

16

46

24/12/2023

CN

PH.A1

25/12/2023

CN

PH.A1

10.

Phân tích chính sách TC

18

51

04/01/2024

CN

D401

11.

Đầu tư tài chính

19

79

05/01/2024

CN

D402

09/01/2024

11/01/2024

12.

Kế toán doanh nghiệp

21

755

24/12/2023

T

HT700

13.

Kiểm toán

22

321

29/12/2023

CN

HT700

14.

Kế toán công

23

88

06/01/2024

CN

D403

07/01/2024

15.

Quản trị doanh nghiệp

31

122

07/01/2024

CN

D201

08/01/2024

CN

16.

Marketing

32

160

09/01/2024

CN

HT700

10/01/2024

CN

17.

Tin học TCKT

41

172

17/12/2023

CN

HT700

28/12/2023

CN

D201

05/01/2023

CN

HT700

18.

Tiếng Anh TCKT

51

191

26/12/2023

T

HT700

19.

Kinh tế &QL NLTC

61

89

13/01/2024

CN

D201

14/01/2024

20.

Kinh tế đầu tư tài chính

62

169

28/12/2023

CN

HT700

Ghi chú: Ký hiệu: S (sáng); C (chiều); T (tối); CN (cả ngày).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban QTTB và ĐTXD để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5468
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà