Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ bảy, 16/07/2022 - 10:17

TB: v/v tổ chức Tư vấn trực tuyến ngành đào tạo của Học viện
Số: 740/TB-HVTC ngày 15 tháng 7 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tư vấn tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022, Học viện thông báo về việc tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến về các ngành, chuyên ngành đào tạo hệ Đại học chính quy được diễn ra vào từ ngày 18/7 đến ngày 21/7/2022 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 19h30’-21h00’

- Địa điểm: Phòng Studio, số 58, Phố Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN.

TT

Ngày tư vấn

Ngành

1

18/7/2022

Chương trình chất lượng cao & DDP

2

19/7/2022

            Tài chính – Ngân hàng & Hệ thống thông tin quản lý                                                                     

3

20/7/2022

Kế toán & Ngôn ngữ Anh

4

21/7/2022

Quản trị kinh doanh & Kinh tế

2. Nội dung chương trình

TT

Nội dung

Thời gian

ĐV thực hiện

1

Clip giới thiệu về Học viện, ngành hoặc chương trình CLC, DDP

19h45’-20h00’

Ban Phát thanh

2

Tư vấn tuyển sinh

 

 

2.1

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

20h00’-20h05’

Ban Phát thanh

2.3

- Khái quát về ngành hoặc CTCLC, DDP; về các chuyên ngành đào tạo trong ngành, trong CTCLC, DDP

- Tư vấn về chương trình đào tạo, CĐR

- Tư vấn về cơ hội việc làm

20h05’-20h35’

Tổ tư vấn

Giao lưu, tương tác khán giả

20h35’-20h40’

Ban Phát thanh

- Tư vấn về công tác hỗ trợ của Ban điều hành CTCLC, của các khoa chuyên ngành

- Các đối tác, chương trình học bổng tài trợ

- Các CLB sinh viên; hoạt động ngoại khóa

10h40’-21h00’

Tổ tư vấn

3

Kết thúc buổi tư vấn

21h00

Ban Phát thanh

Thông báo thời gian của buổi tư vấn tiếp theo (nếu có)

3. Thành phần tham dự buổi Tư vấn tuyển sinh trực tuyến

- Tiểu ban tư vấn trực tuyến theo Quyết định số 359/QĐ-HVTC ngày 29/4/2022;

- Tổ tư vấn ngành theo Quyết định số 359/QĐ-HVTC ngày 29/4/2022; Ban điều hành chương trình CLC; Viện Đào tạo quốc tế (cụ thể theo lịch tư vấn trên).

- Tổ giúp việc hỗ trợ buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến (Ban QLĐT, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trung tâm thông tin); Sứ giả truyền thông của khoa, CLC, DDP (tham gia hỗ trợ trực tuyến).

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến buổi tư vấn.

- Tập hợp câu hỏi, trả lời các câu hỏi, thắc mắc của thí sinh liên quan đến ngành, chuyên ngành, khoa, CLC, DDP; phối hợp với các Tổ tư vấn hoàn thiện hệ thống câu hỏi & trả lời phục vụ các buổi tư vấn.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên xây dựng kịch bản của từng buổi tư vấn.

- Cử cán bộ phục vụ buổi tư vấn.

4.2. Các khoa quản lý sinh viên

- Cử lãnh đạo khoa trong danh sách Tổ tư vấn phối hợp với Ban QLĐT hoàn thiện hệ thống câu hỏi & trả lời phục vụ buổi tư vấn.

- Cử lãnh đạo khoa trong danh sách Tổ tư vấn tham gia tư vấn tại Phòng Studio.

- Đôn đốc đội Sứ giả truyền thông tham gia trả lời thí sinh trên fanpage.

4.2. Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên

- Phối hợp Ban QLĐT xây dựng kịch bản các buổi tư vấn.

- Cử sinh viên hỗ trợ việc trả lời câu hỏi, tương tác với thí sinh.

- Ghi hình, phát sóng trực tuyến.

4.3. Trung tâm Thông tin

- Chuẩn bị phòng Studio.

- Đảm bảo hạ tầng thông tin cho công tác tư vấn trực tuyến.

4.4. Ban Tài chính kế toán

Duyệt dự toán, quyết toán kinh phí liên quan đến buổi tư vấn Đề án tuyển sinh trực tuyến trên cơ sở đề nghị của các đơn vị liên quan.

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho các buổi tư vấn trực tuyến. Đề nghị các đơn vị liên quan phối kết hợp tổ chức thực hiện để các buổi tư vấn trực tuyến tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 13341
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà