CHUYÊN MỤC

HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-08-03-2018-13-img1 Ảnh-08-03-2018-13-img0

Thứ tư, 09/10/2019 - 9:49

Bài báo quốc tế của nhóm tác giả HVTC: TS Nguyễn Xuân Điền, TS Nguyễn Thị Thu Hương, Hồ Thị Hòa, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Tên bài báo: Sustainable Development of Vietnam’ s Marine Tourism

Tạp chí đăng tải: Environmental Management and Sustainable Development 

 ISSN 2164-7682

Link toàn văn bài đăng truy cập tại: http://www.macrothink.org/journal/index.php/emsd/article/view/15461

Số lần đọc: 272
Tin phản hồi
TRANG CHỦ  |  ẢNH HOẠT ĐỘNG  |  LÝ LỊCH KHOA HỌC  |  MẪU VĂN BẢN KH&CN  |  LIÊN HỆ  |  TRANG CHỦ HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ:số 58 - Phố Lê Văn Hiến - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 02432191924 | Fax: 04.39331865
E-mail: khoahoctc@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoahoc
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà