CHUYÊN MỤC

HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-08-03-2018-13-img1 Ảnh-08-03-2018-13-img0

Thứ năm, 09/01/2020 - 13:11

Bài Báo quốc tế của Tác giả Phí Thị Minh Nguyệt, Hoàng Thị Hồng Hạnh (HVTC) và các cộng sự

Link truy cập bài báo: https://www.e-jei.org/journal/view.php?number=2013600204&fbclid=IwAR0QSwbbTJ74wREBz-JgNAZhi6ttyYlver-tV6WQSsSBb-ELYMMMP2Seqn0

Tạp chí đăng tải: Journal of Economic Integration 2019 December;34(4) :591-618.

 

Số lần đọc: 69
Tin phản hồi
TRANG CHỦ  |  ẢNH HOẠT ĐỘNG  |  LÝ LỊCH KHOA HỌC  |  MẪU VĂN BẢN KH&CN  |  LIÊN HỆ  |  TRANG CHỦ HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ:số 58 - Phố Lê Văn Hiến - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 02432191924 | Fax: 04.39331865
E-mail: khoahoctc@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoahoc
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà