CHUYÊN MỤC

HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-08-03-2018-13-img1 Ảnh-08-03-2018-13-img0

Thứ năm, 09/01/2020 - 21:26

Bài báo quốc tế của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hương, Hồ Thị Hoà, Đỗ Thị Nâng, Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Linh Phương, Trần Thị Hiên (Khoa QTKD-HVTC)

Tên bài báo: Developing Craft Village Tourism in the Context of International Economic: A Case Study of Vine Phuc Province, Vietnam

Tạp chí đăng tải: International Journal of Human Resource Studies

ISSN 2162-3058 2020, Vol. 10, No. 1

 

Link toàn văn truy cập: http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijhrs/article/download/16045/12522?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31

 

Số lần đọc: 89
Tin phản hồi
TRANG CHỦ  |  ẢNH HOẠT ĐỘNG  |  LÝ LỊCH KHOA HỌC  |  MẪU VĂN BẢN KH&CN  |  LIÊN HỆ  |  TRANG CHỦ HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ:số 58 - Phố Lê Văn Hiến - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 02432191924 | Fax: 04.39331865
E-mail: khoahoctc@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoahoc
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà