danh mục chính
Thông báo
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-18-05-2023-09-img0 Ảnh-18-05-2023-09-img1 Ảnh-18-05-2023-09-img2 Ảnh-18-05-2023-09-img3 Ảnh-04-05-2022-15-img0 Ảnh-04-05-2022-15-img1 Ảnh-04-05-2022-15-img2 Ảnh-04-05-2022-15-img3 Ảnh-14-11-2018-14-img0 Ảnh-14-11-2018-14-img1
Thứ sáu, 01/07/2022 - 9:23

QĐ: v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính
Số: 1448/QĐ-HVTC ngày 21 tháng 12 năm 2021

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;
Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học – Đào tạo và Trưởng ban Quản lý đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với các khóa học tuyển sinh sau ngày 03 tháng 5 năm 2021. Chánh Văn phòng; Trưởng các ban: Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Quản lý khoa học, Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị, Thanh tra giáo dục; Giám đốc Trung tâm thông tin, Thư viện; Trưởng các khoa, bộ môn, các đơn vị liên quan và sinh viên đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 621
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Diễn đàn  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA TẠI CHỨC
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.338.680 37.338.681 37.338.682 Fax: :(04)37.304.320.
E-mail: | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoataichuc
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà