Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Bế giảng hệ đại học vừa làm vừa học khóa 43 (Đợt thi tốt nghiệp tháng 11/2016)

Cập nhật: Thứ Sáu, 06/01/2017 17:01 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Hai, 09/01/2017 vào lúc 15h30
Ngày kết thúc: Thứ Hai, 09/01/2017
Địa điểm: Trường TCKTKT Hà Giang
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Học viện; đơn vị liên kết, Lãnh đạo Khoa Tại chức; GVCN; sinh viên tốt nghiệp và đại biểu mời
Chủ trì: PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ