Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Tổ chức gặp mặt, tôn vinh nữ Phó Giáo sư năm 2016

Cập nhật: Thứ Sáu, 06/01/2017 17:11 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Ba, 10/01/2017 vào lúc 09h00
Ngày kết thúc: Thứ Ba, 10/01/2017
Địa điểm: PH.A ĐT
Thành phần: Ban VSTBPN, Ban Nữ công Học viện, 02 PGS năm 2016
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ