Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Công đoàn Học viện

Cập nhật: Thứ Sáu, 06/01/2017 17:05 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Năm, 12/01/2017 vào lúc 08h00
Ngày kết thúc: Thứ Năm, 12/01/2017
Địa điểm: HT.700 ĐT
Thành phần: Ủy viên BTV, BCH; Thành viên các Ban thuộc CĐHV; Chủ tịch công đoàn bộ phận và đại biểu mời
Chủ trì: PGS. Phạm Văn Liên
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ