Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Bế giảng hệ văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 2/2013) và khóa 14 (TS đợt 1/2014)

Cập nhật: Thứ Sáu, 06/01/2017 17:06 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Năm, 12/01/2017 vào lúc 14h00
Ngày kết thúc: Thứ Năm, 12/01/2017
Địa điểm: PH.A ĐT
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: BGĐ,, TVĐU, CĐ, ĐTN; các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB, và các Khoa: Kế toán, LLCT
Chủ trì: PGS. Trương Thị Thủy
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ