Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài năm 2016

Cập nhật: Thứ Sáu, 06/01/2017 17:08 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Sáu, 13/01/2017 vào lúc 08h00
Ngày kết thúc: Thứ Sáu, 13/01/2017
Địa điểm: PH.B ĐT
Thành phần: Theo Quyết định số 1599/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016
Chủ trì: PGS. Trương Thị Thủy
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ