Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài năm 2016

Cập nhật: Thứ Sáu, 17/03/2017 15:13 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Sáu, 24/03/2017 vào lúc 08h30
Ngày kết thúc: Thứ Sáu, 24/03/2017
Địa điểm: PH.B ĐT
Thành phần: Theo Quyết định số 111 và 110/QĐ-HVTC ngày 8/2/2017; Quyết định số 168/QĐ-HVTC ngày 23/2/2017
Chủ trì: PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ