Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Trần Thị Phương Mai

Cập nhật: Thứ Sáu, 17/03/2017 15:25 - bởi Cao Hà My Cao Hà My
Ngày bắt đầu: Thứ Năm, 23/03/2017 vào lúc 09h00
Ngày kết thúc: Thứ Năm, 23/03/2017
Địa điểm: HT.206 PPT
Thành phần: Theo Quyết định số 227/QĐ-HVTC ngày 7/3/2017
Chủ trì: PGS. Phạm Văn Liên
Chuẩn bị:
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ