Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Họp hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Hà

Cập nhật: Thứ Sáu, 14/07/2017 16:09 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Hai, 17/07/2017 vào lúc 15h00
Ngày kết thúc: Thứ Hai, 17/07/2017
Địa điểm: HT.206 PPT
Thành phần: Theo Quyết định số 639/QĐ-HVTC ngày 06/06/2017
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trong Cơ
Chuẩn bị: SĐH, QTTB
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ