Tiếng Việt | English
Lịch cơ quan

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức

Cập nhật: Thứ Sáu, 14/07/2017 16:13 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Sáu, 21/07/2017 vào lúc 09h00
Ngày kết thúc: Thứ Sáu, 21/07/2017
Địa điểm: HT.206 PHC
Thành phần: Theo Quyết định số 764/QĐ-HVTC ngày 13/7/2017 của Giám đốc HVTC
Chủ trì: PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chuẩn bị: TCCB, VP
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Phường Đức Thắng: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ