Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Họp hội đồng xét tuyển hệ Đại học chính quy Khóa 55 (Diện xét tuyển theo Nghị Quyết 30A)

Cập nhật: Thứ Sáu, 08/09/2017 21:02 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Hai, 11/09/2017 vào lúc 08h30
Ngày kết thúc: Thứ Hai, 11/09/2017
Địa điểm: PH.B ĐT
Thành phần: Theo Quyết định 996/QĐ- HVTC ngày 08/9/2017 của Giám đốc Học viện
Chủ trì: PGS. Nguyễn Trọng Cơ
Chuẩn bị: QLĐT, VP
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Số 1, Lê Văn Hiến: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ