Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Họp triển khai xây dựng phần mềm quản lý theo hệ thống tín chỉ

Cập nhật: Thứ Sáu, 08/09/2017 21:03 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Hai, 11/09/2017 vào lúc 14h00
Ngày kết thúc: Thứ Hai, 11/09/2017
Địa điểm: PH.B ĐT
Thành phần: Đại diện Ban Quản lý đào tạo; Đại diện công ty Phần mềm Hoàng Hà
Chủ trì: Th.sỹ Phạm Thị Hà
Chuẩn bị: QLĐT, VP
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Số 1, Lê Văn Hiến: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ