Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Nguyễn Thị Bình

Cập nhật: Thứ Sáu, 08/09/2017 21:03 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Hai, 11/09/2017 vào lúc 15h00
Ngày kết thúc: Thứ Hai, 11/09/2017
Địa điểm: HT.206 PPT
Thành phần: Theo Quyết định số 955/QĐ-HVTC ngày 25/08/2017
Chủ trì: PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chuẩn bị: SĐH, QTTB
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Số 1, Lê Văn Hiến: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ