Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Đoàn cán bộ Học viện Kinh tế - Tài chính Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý đào tạo, quản lý sinh viên và ký túc xá.

Cập nhật: Thứ Sáu, 08/09/2017 21:05 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Ba, 12/09/2017 vào lúc 09h00
Ngày kết thúc: Thứ Ba, 12/09/2017 vào lúc 14h00
Địa điểm: PH.A ĐT
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Ban Quản lý Đào tạo, Ban Công tác chính trị và Sinh viên
Chủ trì: PGS. Phạm Văn Liên
Chuẩn bị: HTQT, VP
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên
Số 1, Lê Văn Hiến: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ