Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Đoàn cán bộ Học viện Kinh tế - Tài chính Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý khoa học, công tác cán bộ và sau đại học

Cập nhật: Thứ Sáu, 08/09/2017 21:06 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Tư, 13/09/2017 vào lúc 09h00
Ngày kết thúc: Thứ Tư, 13/09/2017 vào lúc 14h00
Địa điểm: PH.206 PHC
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Ban Quản lý Khoa học, Ban Tổ chức cán bộ và Khoa Sau Đại học.
Chủ trì: PGS. Đỗ Thị Phi Hoài
Chuẩn bị: HTQT, VP
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Số 1, Lê Văn Hiến: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ