Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Làm việc với bộ môn Quản trị tài chính quốc tế về công tác cán bộ

Cập nhật: Thứ Sáu, 08/09/2017 21:09 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Năm, 14/09/2017 vào lúc 15h00
Ngày kết thúc: Thứ Năm, 14/09/2017
Địa điểm: PH.A ĐT
Thành phần: Chi ủy, lãnh đạo khoa Tài chính quốc tế; toàn thể viên chức bộ môn Quản trị tài chính quốc tế
Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thiều
Chuẩn bị: TCCB, VP
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên
Số 1, Lê Văn Hiến: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ