Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch cơ quan

Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 khối sinh viên khoa Kế toán

Cập nhật: Thứ Sáu, 08/09/2017 21:10 - bởi Vũ Thị Diệu Loan
Ngày bắt đầu: Thứ Năm, 14/09/2017 vào lúc 18h00
Ngày kết thúc: Thứ Năm, 14/09/2017
Địa điểm: HT.700
Thành phần: Giảng viên, đại biểu lớp sinh viên khoa Kế toán và đại biểu mời
Chủ trì: PGS. Ngô Thị Thu Hồng
Chuẩn bị: Khoa KT, QTTB
Lịch trực lãnh đạo:
Số 8, Phan Huy Chú: PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên
Số 1, Lê Văn Hiến: PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
File đính kèm:
Nội dung:
 
Trở lạiTrở lại Về trang chủVề trang chủ